erfgoedobject

Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers in de kerkhofmuur

bouwkundig element
ID
58029
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58029

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog) ingewerkt in de kerkhofmuur. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.

Uitgevoerd door P. Cornelis (Oostende), gesigneerd. Op 22 oktober 1919 werd het plan voor een gedenkplaat in de parochiekerk goedgekeurd door de gemeente. De werken hadden reeds een aanvang genomen, toen de opdracht werd gegeven om de plaat niet in de kerk aan te brengen, maar op een afzonderlijk voetstuk te plaatsen.

Open kapel uit bruinrode baksteen; opzij door twee steunberen gestut, afgedekt met schilddak uit leistenen en houten kroonlijst met spitsboog versierd. In de spitsboogvormige nis hangt een witmarmeren plaat bovenaan met rond gebogen middendeel en uitzwenkende uiteinden. De eigenlijke plaat heeft op de rand links een reliƫfversiering met lauriertakken en rechts met eikentakken, onderaan samengebundeld. Bovenaan in het midden een kruis, links het Belgisch wapenschild, rechts het wapenschild van Nieuwmunster met in het kruis "AVV VVK". In de nis: bovenaan een tekstplaat "1914-1918" en een banderol "GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND", in zwarte letters "NIEUWMUNSTER ZIJNE HELDEN EN SLACHTOFFERS VAN DEN WERELDOORLOG", "SOLDATEN", met de namen, "BURGERLIJKE SLACHTOFFERS", de namen, "HEER JEZUS, GEEF HUN DE EEUWIGE RUST". Op de waterlijst: schuin geplaatste witmarmeren plaat "OORLOG 1940-1945 STIERF VOOR BELGIE ALS POLITIEK GEVANGENE", de naam. Uitgehouwen, wit en rood beschilderde letters.

  • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 262-263.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2002


Relaties

  • Is deel van
    Doelhofstraat

  • Is deel van
    Dorpskom Nieuwmunster


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers in de kerkhofmuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58029 (Geraadpleegd op 18-04-2021)