Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers in de kerkhofmuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Nieuwmunster
Straat Doelhofstraat
Locatie Doelhofstraat zonder nummer, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers in de kerkhofmuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Nieuwmunster

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog) ingewerkt in de kerkhofmuur. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.

Uitgevoerd door P. Cornelis (Oostende), gesigneerd. Op 22 oktober 1919 werd het plan voor een gedenkplaat in de parochiekerk goedgekeurd door de gemeente. De werken hadden reeds een aanvang genomen, toen de opdracht werd gegeven om de plaat niet in de kerk aan te brengen, maar op een afzonderlijk voetstuk te plaatsen.

Open kapel uit bruinrode baksteen; opzij door twee steunberen gestut, afgedekt met schilddak uit leistenen en houten kroonlijst met spitsboog versierd. In de spitsboogvormige nis hangt een witmarmeren plaat bovenaan met rond gebogen middendeel en uitzwenkende uiteinden. De eigenlijke plaat heeft op de rand links een reliëfversiering met lauriertakken en rechts met eikentakken, onderaan samengebundeld. Bovenaan in het midden een kruis, links het Belgisch wapenschild, rechts het wapenschild van Nieuwmunster met in het kruis "AVV VVK". In de nis: bovenaan een tekstplaat "1914-1918" en een banderol "GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND", in zwarte letters "NIEUWMUNSTER ZIJNE HELDEN EN SLACHTOFFERS VAN DEN WERELDOORLOG", "SOLDATEN", met de namen, "BURGERLIJKE SLACHTOFFERS", de namen, "HEER JEZUS, GEEF HUN DE EEUWIGE RUST". Op de waterlijst: schuin geplaatste witmarmeren plaat "OORLOG 1940-1945 STIERF VOOR BELGIE ALS POLITIEK GEVANGENE", de naam. Uitgehouwen, wit en rood beschilderde letters.

  • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 262-263.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Doelhofstraat

Doelhofstraat (Zuienkerke)

maakt deel uit van Dorpskom Nieuwmunster

Doelhofstraat, Hoeksam (Zuienkerke)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kapel voor militaire en burgerlijke slachtoffers in de kerkhofmuur [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58029 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.