Zusterschool van 1905-1906

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Leefschool Akkerwinde
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Nieuwmunster
Straat Doelhofstraat
Locatie Doelhofstraat 41, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Zusterschool van 1905-1906

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Nieuwmunster

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Voormalige zusterschool, gebouwd in 1905-1906 in eclectische bouwstijl voor de zusters van de Gemeenschap van de zusters van de kindsheid van Maria ter Spermalie te Brugge. Bouwmeester is Rooms (Brugge), de aannemer is P. Lauwereins (Blankenberge). Nu "Leefschool Akkerwinde". Aan de straatkant, geel bakstenen kloostergebouw met rode baksteen voor accentuering en versiering van de gevel, talrijke sierankers. Huis van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, getypeerd door twee puntgevels. Speels effect door afwisseling in muuropeningen (segmentbogig in voorgevel en rondbogig in zijgevel), omlijsting van voordeur met tuitgevel, in siermetselwerk opgetrokken schouw. Speelkoer aan straatkant afgesloten door fraaie muur in dezelfde baksteen, ten zuidwesten met luifel. Achterin een vierkant schoolgebouw onder tentdak met vier klaslokalen, buitengevels versierd met rondboogfriezen en lisenen. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.

  • Gemeentearchief Zuienkerke, Technische dienst, bouwaanvraag van 18 oktober 1905.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, Mutatieschetsen Zuienkerke, Nieuwmunster, 1906/1.
  • Pastoraal Archief Nieuwmunster, Liber memorialis (1902-1959), fol 4-5.
  • DELAERE W., Hoog bezoek in het klooster van Nieuwmunster tijdens "De Groote Oorlog", in: De Heemstede, 6.3, p. 398-401.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Doelhofstraat

Doelhofstraat (Zuienkerke)

maakt deel uit van Dorpskom Nieuwmunster

Doelhofstraat, Hoeksam (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.