erfgoedobject

Gekoppelde burger- en winkelhuizen in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 5827   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5827

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek en context

Geheel gevormd door vier volgens spiegelbeeldschema gekoppelde burgerhuizen en een winkelhuis in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897. Opdrachtgever was de Kerkfabriek van de Sint-Jorisparochie, die samen met het vastgoedproject op het aanpalende perceel het nieuwe zijportaal van de kerk en de tuinmuur van de pastorie liet optrekken.

Het vastgoedproject behoort tot het vroege oeuvre van Albert Arnou, die actief was vanaf zowat 1880 tot kort vóór de Eerste Wereldoorlog. Hij bouwde vele tientallen rijwoningen in de 19de-eeuwse gordel van Antwerpen, waarvan een ruim aandeel in Zurenborg. Daarbij paste de architect zowel een gereserveerde neoclassicistische, als een uitbundige neo-Vlaamserenaissance-stijl toe.

Architectuur

Met een gevelbreedte van elk drie traveeën omvatten de burgerhuizen drie bouwlagen onder zadeldaken. Vier traveeën breed telt het lagere winkelhuis eveneens drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak. Nadrukkelijk horizontaal geleed door zware waterlijsten en kordonvormende lekdrempels, rusten de bepleisterde en beschilderde lijstgevels op een hoge geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. De opstanden beantwoorden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Bewaarde houten inkomdeuren op nummers 5 en 7, gietijzeren voetschrapers op nummers 5 en 9.

De vier burgerhuizen vormen een symmetrische compositie met twee geaccentueerde middenpanden, en twee soberder zijpanden. Daarbij onderscheiden de hoger opgetrokken middenpanden zich door een pilastergeleding op de drie bouwlagen. Een driehoekig fronton en balkons met balustrade, alle op voluutconsoles, leggen de telkens de klemtoon op de middenas. De zijpanden hebben een geblokte begane grond, schijnvoegen op de eerste en een pilastergeleding op de tweede verdieping. De plattegronden beantwoorden aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

Het winkelhuis, belijnd door schijnvoegen op begane grond en eerste verdieping, wordt gemarkeerd door twee zijrisalieten, links met het inkomportaal, die zich onderscheiden door consoles onder de gekorniste kroonlijst. Een twee traveeën breed balkon met uitgelengde voluutconsoles en gietijzeren borstwering, legt de klemtoon op de middenas.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1897#1461.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Zijportaal van de Sint-Joriskerk

  • Is deel van
    Schermersstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekoppelde burger- en winkelhuizen in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5827 (Geraadpleegd op 26-02-2020)