erfgoedobject

Brug over de Noordwatergang

bouwkundig element
ID
58592
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58592

Juridische gevolgen

Beschrijving

Brug over de Noordwatergang. De toegang tot de dorpskern van Ramskapelle vanuit het zuiden gebeurt van oudsher via het tracé van de Ramskapellestraat. Deze zuidelijke invalsweg heette voorheen onder meer "Dorpsstraat" (voor de fusie) en vroeger nog "Sakramentsweg" en wordt aangeduid op historisch kaartmateriaal onder meer de kaart van Ferraris (1770-1778). De weg werd in 1760 op initiatief van de Watering Reigaarsvliet van het zuiden uit rechtgetrokken en gekasseid. Op die manier werd de dorpskom van Ramskapelle circa 1765 met de steenweg Brugge-Westkapelle verbonden door de "Ramskapelse steenweg". Deze "steenweg", de huidige Ramskapellestraat, loopt dwars door de dorpskern van Ramskapelle en heeft bebouwing die typerend is voor een dorpsstraat, namelijk de Sint-Vincentiuskerk, de pastorie, de stenen bergmolen, het voormalige gemeentehuis en de dorpsschool. De straat werd gedeeltelijk van verkeer ontlast door de aanleg van de Heistlaan circa 1962.

Aan de zuidelijke grens van de dorpskom loopt de Noordwatergang onder de Ramskapellestraat door. De Noordwatergang is een oude kreek die voor het eerst wordt vermeld in geschriften van 1451. Het is de noordelijke afsplitsing van de Dudzeelse Watergang, die zich 2,5 kilometer ten noorden van Dudzele in twee takken splitst, die oostwaarts door Ramskapelle lopen. Het is altijd zo geweest dat je vanuit het zuiden het dorp van Ramskapelle binnenkomt over een brugje over de Noordwatergang. Dit zal oorspronkelijk waarschijnlijk een houten brug zijn geweest. Wij nemen aan dat bij de kalseiding van de Ramskapellestraat circa 1760-1765 deze brug door een stenen is vervangen. Materiaaltechnisch valt de brug eind 18de-eeuws te dateren, wat deze stelling ondersteunt; op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt een stenen brug aangeduid.

De brug is een bakstenen boogbrug, afgedekt door arduinen platen. Het wegdek over de brug is nog deels gekasseid (voetpaden). Op de hoeken van de brug zijn vier achtzijdige arduinen palen bewaard, waarvan slechts één volledig bewaard; de andere drie zijn afgebroken. De rechthoekige gaten aan de bovenkant van de palen wijzen erop dat hier oorspronkelijk een slagboom van een barrière aanwezig was. Het Onze-Lieve-Vrouwkapelletje van de 19de-eeuwse gemeenteschool sluit aan de oostkant tegen het brugje aan.

  • COORNAERT M., Westkapelle en Ramskapelle: de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Westkapelle en Ramskapelle met een studie over de Brugse Tegelrie, Tielt, 1981, p. 385.

Bron: CALLAERT G., VANNESTE P. & HOOFT E. met medewerking van DE LEEUW S. & STRUYF J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Brug over de Noordwatergang [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58592 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.