erfgoedobject

Langgestrekte vakwerkhoeve

bouwkundig element
ID: 651   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/651

Juridische gevolgen

Beschrijving

De hoeve is gelegen aan de rand van een met recentere woningen bebouwd gebied, dat omringd is door een uitgestrekt parkgebied.

Op de eerste kadastrale mutatieschets uit 1899 wordt de hoeve voorgesteld als een langwerpig volume dwars op de huidige Zangerheistraat. Ten zuiden van de hoeve is een kleine aanhorigheid opgetekend. De hoeve zelf heeft blijkens de mutatieschetsen tot op heden geen volumewijzigingen ondergaan. Op de mutatieschets van 1945 is wèl de kleine aanhorigheid verdwenen.

De langwerpige hoeve is dwars op de Zangerheistraat gelegen. Het volume is opgetrokken in (vroeger wit gekalkt) stijl-en regelwerk. De hoeve, met woonhuis-schuur/stal-schob ordonnantie, omvat vijf traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen. Het lessenaarsdak van de schob is nu bekleed met golfplaten. De kopgevel aan de straatzijde gaat volledig schuil achter coniferen. Op de foto uit de Inventaris van het bouwkundig erfgoed is evenwel te zien dat deze gevel uit baksteenmetselwerk is opgetrokken. Tegen de oostelijke kopgevel is een schob aangebouwd. In deze kopgevel is nog vitswerk aanwezig met een gedeeltelijke, maar sterk verweerde, beleming. In de zuidelijke langsgevel zien we dat het, vroeger witgekalkt, stijl- en regelwerk is aangezet op maaiveldniveau. Op gelijkvloers niveau bestaan de muuropeningen uit één raam in het woonhuisgedeelte, en drie deuren - waarvan twee staldeuren. Tegen de noordelijke langsgevel is een voorzetwand in betonblokken gemetseld, met daarin enkele kleine raamopeningen.

De woonhuis-stal-schob ordonnantie is behouden. Woonhuis en stal bevinden zich aan weerszijden van een klein inkomsas met achterliggende berging. Het woongedeelte bestaat uit één groot vertrek dat door een vakwerkstructuur met gekoppelde deuren gescheiden is van de naastliggende kleinere (slaap)vertrekken. De bevloering bestaat uit witte en zwarte tegels in dambordpatroon. Tegen de westelijke kopgevel bevindt zich een schouw.

Achteraan in de tuin bevindt zich een bakhuis. De constructie bevindt zich in vervallen toestand, maar de bakoven met geleemd ovengewelf is nog intact.


Bron     : Beschermingsdossier DL002591 (2010)
Auteurs :  Pauwels, Dirk


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Langgestrekte vakwerkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/651 (Geraadpleegd op 02-04-2020)