erfgoedobject

Pakhuis met huurkwartieren

bouwkundig element
ID: 6712   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6712

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pakhuis met huurkwartieren
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Marbaixstraat
    Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003

Beschrijving

Pakhuis met huurkwartieren op de bovenverdiepingen, voor eigen rekening gebouwd door Louis Masson-Thys, naar een ontwerp uit 1920. Louis Masson (Antwerpen, 1873-Antwerpen, 1961), gehuwd met Louise Thys (°Schilde, 1883), was in Antwerpen als aannemer actief vanaf 1908 tot aan de Tweede Wereldoorlog. In 1912 had hij op de flankerende percelen zijn privé-woning met bedrijfsgebouwen en een burgerhuis (nummer 32, verbouwd) opgetrokken, naar ontwerpen door de architect Jacques De Weerdt. Zijn atelier met paardenstal nam een terrein in dat doorliep achter de percelen nummers 20 tot 32.

Met een gevelbreedte van zes traveeën omvat het pakhuis-wooncomplex, drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde, die van bij de bouw het oorspronkelijk geplande zadeldak vervangt. Het gevelfront onderscheidt zich door polychroom metselwerk uit roomkleurige Silezisch brikken, rode, gele en zwarte baksteen in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint, schamppalen, lekdrempels en kraagstenen. De gekleurde baksteen is toegepast voor speklagen, lisenen, decoratieve patronen op de penanten, de fries en steigergaten van het hoofdgestel, die het parement accentueren. Volkomen symmetrisch van opzet, wordt de opstand volgens spiegelbeeldschema gemarkeerd door de twee trappenhuizen met een afwijkende vensterordonnantie op entresolniveau. Verder regelmatig ordonnantieschema opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen op individuele lekdrempels, overspannen door ijzeren lateien met rozetten. Op de begane grond flankeren vier hoge inrijpoorten met schamppalen beide privé-portalen. De kroonlijst en dakkapellen zijn vernieuwd.

Volgens de bouwplannen beslaat het pakhuis op de begane grond de volledige oppervlakte van het perceel, met twee keldervallen naar de ondergrondse opslagruimte. De gekoppelde meergezinswoningen die de bovenbouw uitmaken, hebben de structuur van een dubbelle U, door de smalle achterbouwen die tegen het hoofdvolume aanleunen aan weerszij van de twee lichthoven. De bovenverdiepingen omvatten telkens vier huurkwartieren, twee aan twee ontsloten door de twee trappenhuizen. De gespiegelde plattegronden bestaan telkens uit drie kamers en een keuken annex terras met wc.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1920#10188, 1920#10632 en 1920#10694.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pakhuis met huurkwartieren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6712 (Geraadpleegd op 06-08-2020)