erfgoedobject

Herenhuis ontworpen door Pieter Dens

bouwkundig element
ID: 6776   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6776

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze eclectische herenwoning werd in 1881 ontworpen door Pieter Dens voor rekening van Adolf Deppe, wonende in de Rue des Tanneurs. Geboren in het Duitse Lippstadt was Adolf Deppe (1834-1887) zaakvoerder van de omstreeks 1860 door hem opgerichte rederij Armement Deppe, en rechter bij het Handelstribunaal. Zijn weduwe liet in 1891 op het achter aanpalende perceel zijde Rubenslei een geheel van drie burgerhuizen optrekken, eveneens naar ontwerp van Dens. In zijn functie als stadsarchitect van Antwerpen realiseerde Dens tussen 1863 en 1880 talrijke openbare gebouwen, vaak in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Naast dit openbare ambt, had Dens een drukke privépraktijk, waar hij een oeuvre uitbouwde van burger- en herenhuizen, waarvoor hij eveneens meestal de neo-Vlaamserenaissance-stijl verkoos. Deze herenwoning is ontworpen in een rijke eclectische stijl, gekenmerkt door een natuurstenen parement en een als risaliet uitgewerkte centrale poorttravee met een neo-Vlaamse renaissance geveltop. In de jaren 1860 en 1870 werden op de Frankrijklei uitsluitend herenwoningen gebouwd met een statige, neoclassicistische gevel. Voor deze woning werd een totaal andere, somptueuzere stijl gekozen.

De woning bestaat uit drie bouwlagen onder een schilddak. Het hoofdgebouw telt drie traveeën, met een symmetrische opbouw omheen de poorttravee, en met rechts een smalle, lagere poorttravee die bij een verbouwing in 1919 verhoogd werd. De gevel kreeg een lage, hardstenen plint, met in de venstertraveeën een tweeledige, in segmentboogveld gevatte, kelderopening. De gevel is horizontaal geritmeerd door imitatiebossage op de begane grond, kordons en doorlopende onderdorpels.

Aan de poorttravee werd het meeste aandacht besteed. Op de begane grond een rondboogpoort tussen gecanneleerde, ronde zuilen die de natuurstenen erker van de bel-etage ondersteunen. Deze erker is verlicht met drie smalle rondbogige vensteropeningen en is versierd met pilasters, tussenzuiltjes en een fries met weelderige plantenslingers. Op deze erker, een balkon met balustrade en rondbogig deurvenster tussen pilasters. De poorttravee is beëindigd met een neo-Vlaamse renaissance geveltop, met vleugelstukken, fronton, topornament, rondbogig zoldervenster tussen pilasters en oeils-de-boeuf. Links en rechts in het leien dakvlak, een fraaie oeil-de-boeuf.

De twee flankerende, identiek afgewerkte venstertraveeën hebben op de begane grond een brede rechthoekige, door twee zuilen opgedeelde vensteropening. Op de bel-etage een korfbogig venster met gebogen fronton op zuiltjes. Op de bovenverdieping een drielicht gevormd door gekoppelde rondbogige vensters met tussenzuiltjes.

Achter de woning een tuin, afgesloten door een gebouw met paardenstal en remise in een eclectische, fantasierijke baksteenstijl, met onder meer een rond traptorentje. In 1906 wordt dit gebouw uitgebreid met een garage naar ontwerp van Charles Dens.

De woning werd eind jaren 1980 verbouwd tot kantoorgebouw voor verzekeringsmaatschappij N.V. Mauretus. Daarbij verdween het houten schrijnwerk, werden intern veranderingen aangebracht en werden de links aansluitende meergezinswoningen gesloopt voor een uitbreiding met een nieuw kantoorgebouw naar ontwerp van architectenbureau Storme-Van Ranst.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1881 # 543, 1906 # 1584, 1919 # 8774.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis ontworpen door Pieter Dens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6776 (Geraadpleegd op 27-10-2020)