erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
6801
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6801

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voornaam burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1888 (gevelinscriptie). Opdrachtgever was de van oorsprong Hongaars-Joodse diamantair Michel Feher (°Fadd, 1852) afkomstig uit het comitaat Tolna. Hij emigreerde in 1886 samen met zijn echtgenote Françoise Schlosser (°Nantes, 1863) en hun eerste kind vanuit Parijs naar Antwerpen, waar tussen 1887 en 1889 nog twee kinderen geboren werden. Beide echtelieden verkregen in 1924 de Belgische nationaliteit. Gelijktijdig met het hotel liet de firma Feher & Cie op het achterliggende terrein een grote diamantslijperij optrekken, een vandaag verdwenen fabrieksgebouw van drie bouwlagen en tien traveeën, eveneens ontworpen door Hompus. Het hotel Feher werd in 1996 uitgebreid met een nieuwbouwvleugel in aangepaste stijl op het aanpalende perceel.

Het hotel Feher behoort tot het rijpere werk van Ferdinand Hompus, die vanaf 1875 tot begin jaren 1910 als zelfstandig architect actief was. In navolging van zijn vader Joseph Antoine Hompus, ontplooide hij een productieve loopbaan in dienst van de burgerij. Vroeg in zijn carrière ontstonden naast neoclassicistische rijwoningen van een conventioneel type, enkele vroege uitingen van neo-Vlaamserenaissance-architectuur zoals de winkelhuizen slagerij Raes-Daems uit 1879 in de Steenhouwersvest en "In ’t zicht der Schelde" uit 1881 in de Scheldestraat. Het hotel Feher is representatief voor de voorname burger- of herenhuizen in een herkenbare, klassiek geïnspireerde eclectische stijl, die Hompus tijdens de latere jaren 1880 en 1890 ontwierp. Vergelijkbare voorbeelden zijn het hotel Passenbronder in de Jacob Jordaensstraat uit 1886 en het hotel Steppe in de Lamorinièrestraat uit 1888. Ook bedrijfspanden als Brouwerij De Leeuw in de Coebergerstraat, maken deel uit van zijn oeuvre.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een schilddak (nok loodrecht op de straat). De lijstgevel heeft een verzorgd parement uit witte natuursteen, met gebruik van contrasterende blauwe hardsteen voor de plint, waterlijsten, lekdrempels en lateien, het balkon en fronton, de entablementen en kapitelen. Oorspronkelijk volkomen symmetrisch van opzet en geleed door de puilijst, legt de gevelcompositie de klemtoon op het brede, hoger opgetrokken middenrisaliet. Dit laatste wordt gemarkeerd door pilasters, gebost op de begane grond, in kolossale orde met composiet kapiteel op de bovenverdiepingen, en bekroond door een breed gekornist, klassiek hoofdgestel met trigliefconsoles en een houten kroonlijst en tandlijst. Verder onderscheidt de ordonnantie van het risaliet zich door drielichten op begane grond en topgeleding, en accentueren een balkon met consoles en doorgetrokken ijzeren borstwering, en een driehoekig fronton op composiete pilasters de eerste verdieping. De zijtraveeën zijn opgebouwd uit de oorspronkelijk identieke portalen van de diamantslijperij en het hotel, deurvensters in een omlijsting met entablement, en een als terugwijkende attiek uitgewerkte topgeleding met balustrade, die de nadruk op het middenrisaliet nog versterkt. Het houten schrijnwerk van het privé-portaal en de vensters is bewaard, evenals het smeedijzeren traliewerk van het souterrain.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1888#1617 (hotel), 1888#1295 (diamantslijperij), 86#961448 (uitbreiding); vreemdelingendossier 481#60124.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6801 (Geraadpleegd op 17-06-2021)