Stadspomp

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Markt
Locatie Markt zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadspomp

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadspomp op het Vateplein

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Typologiewaterpompen
Dateringinterbellum

Beschrijving

* Markt z.nr. De stadspomp op het Vateplein is een verzorgde ijzeren armpomp. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De smalle gebogen tuit en de arm zijn geïntegreerd in een monumentale arduinen zuil op dito vierkante sokkel. Op prentbriefkaarten en foto's van voor de Eerste Wereldoorlog is enkel een ijzeren armpomp te zien. Wellicht werd de huidige pomp op het Vateplein dus opgericht of overgeplaatst na de Eerste Wereldoorlog.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.