Boerenarbeiderswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Burgweg
Locatie Burgweg 17, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenarbeidershuis annex wagenmakerij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Boerenarbeiderswoning

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

Beschrijving

Burgweg nr. 17. Boerenarbeidershuis annex voormalige wagenmakerij gelegen aan de westzijde van de Burgweg. Een gedeelte van het woonhuisvolume (ten noorden van het erf) is reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835). In 1835 is het huis eigendom van Josephus De Joigny De Pamele, eigenaar te Parijs (cf. oorspronkelijk aanwijzende tabel). Van 1858 tot 1882 eigendom van een wagenmaker te Pollinkhove. Ca. 1876 worden er ten westen van het huis een aantal werkplaatsen gebouwd (cf. mutatieschets 1876 en kadastrale legger waarin sprake van "huis en werkhuis"). In 1890 wordt een smid van Pollinkhove eigenaar, in 1919 een wagenmaker uit dezelfde gemeente.

Beschrijving van het boerenarbeidershuis.

Het boerenarbeidershuis is een loodrecht op de straat gebouwd breedhuis van vijf traveeën + linker opkamertravee onder zadeldak, geknikte dakoverstek (Vlaamse pannen). Rode verankerde 19de-eeuwse baksteenbouw, witgekalkte achtergevel boven gepekte plint. Zowel de erfgevel als de achtergevel tonen heel wat bouwnaden wat deels overeenkomt met de gegevens van het kadasteronderzoek. Vanuit de steile dakhelling en de balkenlagen kan worden verondersteld dat het huidige bakstenen volume terug gaat op een veel andere, vermoedelijk 17de-eeuwse constructie in stijl-en regelwerk.

Erfgevel: vijf traveeën met rechthoekige muuropeningen onder kopse laag, doorgetrokken afzaat en kordonlijst. De centrale deur werd ca. 30 cm verstoken. Links opkamertravee gemarkeerd door bouwnaad. Bewaarde beschilderde kozijnconstructies (bolkozijnen), met schuiframen en kleine roedeverdeling voor de twee ramen links van de deur, met diefijzers voor het opkamervenster. De twee kozijnen rechts van de deur kregen rond de jaren 1920 deels een nieuwe invulling met T-profiel en gekleurd glas in de bovenlichten. Groen- en witbeschilderde luiken.

De witgeschilderde achtergevel (noordzijde) is meer gesloten met kleine kozijnramen en twee kozijndeuren. Kleine roedeverdeling, groen- en witbeschilderde luiken. Links kelderraam, vierkante waterput en pomp.

De puntgevel aan de straat is eveneens voorzien van een deur en rechts een kleine opkamer (wellicht had deze rechter kamer een functie i.v.m. de wagenmakerij). Rechthoekige muuropeningen onder strek. Deur en breed raam rechts ervan gewijzigd rond de jaren 1920 cf. bovenlichten. Bolkozijn met kleine roedeverdeling in de opkamer. Linker zijgevel met klein kelderraam.

Interieur. De kamer rechts is zowel vanuit het huis én via een deur aan de straat bereikbaar. Wellicht had deze kamer van twee traveeën oorspronkelijk een functie i.v.m. de wagenmakerij. Overzoldering d.m.v. beschilderde moerbalk (velling, uitgewerkte balkzool, sporen van korbelen) en kinderbalken; bewaarde cementtegelvloer met geometrisch motief. Links balkraveling. Metalen schouwkap, afboording door lage bakstenen muurtjes, rechts met de raveling verbonden door stijl. Rechts hiervan, bewaarde bakoven. Kleine opkamer met mooie beschilderde deur en kelderluik met trapjes. De deur in de erfgevel geeft rechtstreeks toegang tot de tweede kamer. Balkenzoldering met moerbalken (velling, balksleutels) en kinderbalken. Voorts vernieuwde inrichting. De linker kamer is overlangs ingedeeld in een opkamer (erfzijde) en een keuken. Opkamer met oude deur en kelderluik met trapjes. Kap met bewaarde gebintes van schaar- en nokgebintes.

In het verlengde van het huis, klein schuurtje (als volume teruggaand op ca. 1876) met houten beplanking, deels vervangen door betonstenen. Erg eenvoudige gebinten. Ten westen van het erf, voormalige wagenmakerij in erg vervallen toestand. Als volume reeds gedeeltelijk aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835). Witbeschilderde baksteenbouw, rechter zijgevel met beplanking, zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op het huis).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nr. 1876/7, schets nr. 1884/23.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nr. 1847/2.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Burgweg

Burgweg (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.