erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID: 7080   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7080

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee burgerhuizen in art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Alphonse Servais, naar een ontwerp door de architect Rodolphe Frank uit 1904. Tot het oorspronkelijke programma van dit in 1905 voltooide bouwproject, behoorde de nog bestaande garage met smidse voor 'usage personel' in de tuin van het nummer 125.

Rodolphe Frank lijkt in Antwerpen als architect actief te zijn geweest van omstreeks 1885 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Rond de eeuwwisseling evolueerde zijn architectuur van een veeleer conventioneel neoclassicisme, naar een gematigde art-nouveaustijl. Representatief voor deze ontwikkeling zijn de drukkerij Laporte & Dosse uit 1902 op de hoek van Ambtmanstraat en Blindestraat, en het kantoor van de American Petroleum Company uit 1904 in de Clementinastraat.

Beide rijwoningen tellen twee ongelijke traveeën; het linker pand (nummer 125) omvat een souterrain, drie bouwlagen en een pseudo-mansarde, het bredere rechter pand (nummer 127) vier bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevels onderscheiden zich door een vlak parement uit witte natuursteen, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint. Asymmetrisch van opzet, ligt de klemtoon telkens op de brede zijtraveeën. Deze worden respectievelijk op de eerste verdieping en de bel-etage gemarkeerd door een driezijdige houten erker met afdak; de erker van nummer 127 komt niet voor op de bouwplannen, maar lijkt toch uit de bouwperiode te dateren. Opvallende kenmerken zijn verder de levendige afwisseling van rond- en korfboogvensters met waterlijsten eindigend in een zweepslagmotiefje, en de kwartholle houten kroonlijsten met consoles. Van het oorspronkelijke houten schrijnwerk zijn de inkomdeur op nummer 125 en de vensters met typische roeden in beide panden bewaard. Van nummer 125 werd het souterrain verbouwd tot garage, en van nummer 127 de oorspronkelijke korfboogpoort vergroot.

Waar nummer 125 beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis met souterrain, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal, is nummer 127 georganiseerd volgens het type van de bel-etagewoning met dienstruimte op het lage gelijkvloers. In het bouwdossier ontbreken de plattegronden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1904#2220.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7080 (Geraadpleegd op 12-07-2020)