erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveastijl

bouwkundig element
ID: 7119   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7119

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl, opgetrokken in opdracht van de weduwe J.L. Beets, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1903. Het bescheiden vastgoedproject werd voltooid in 1904, zoals blijkt uit de datering in de fries.

Florent Verbraeken, die als architect actief was vanaf begin jaren 1890, zette in 1912 een punt achter zijn korte maar bloeiende architectenpraktijk. Alleen al in Antwerpen realiseerde hij een kleine 200 burgerhuizen, met de grootste concentratie in de wijk Zuid. Daarnaast was Verbraeken, sinds 1899 de huisarchitect van de verzekeringsmaatschappij Antverpia, verantwoordelijk voor de uitbouw van de residentiële enclave Sint-Mariaburg op het grondgebied van Ekeren en Brasschaat. Waar zijn doorsnee architectuur zich conformeerde aan het conventionele neoclassicisme, paste de architect voor belangrijke gebouwen naar typologie de geldende neostijlen toe. Na 1900 waagde hij zich occasioneel aan de art nouveau, waarvan de woningen Beets een representatief voorbeeld zijn, of het neorococo, omstreeks 1910 een populaire bouwstijl voor voorname burgerhuizen.

Met een gevelbreedte van elk twee traveeën, omvatten de rijwoningen drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevels hebben een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint, en witte natuursteen voor speklagen, kraagstenen, lateien, lekdrempels met spuwer en de waterlijst. Gekoppeld volgens spiegelbeeldschema, de pui overspannen door een ijzeren I-balk met rozetten, beantwoorden de opstanden aan een regelmatig ordonnantieschema. Opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen met een latei op kraagstenen, worden de bovenverdiepingen geritmeerd verticaal oplopende vensternissen. Art-nouveau-mozaïekpanelen met een kleurrijk bloemmotief, accentueren de borstwering. Een gelijkaardige mozaïekfries met een bloemenrank en het bouwjaar 1904, siert het klassieke hoofdgestel, met een houten kroonlijst op consoles. Van het oorspronkelijk houten schrijnwerk zijn enkel de inkomdeuren bewaard; smeedijzeren keldertralies met rozetten.

De plattegrond van beide woningen beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1903#1545.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveastijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7119 (Geraadpleegd op 09-04-2020)