Persoon

Verbraeken, Florent

ID
6302
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6302

Beschrijving

Architect Florent Verbraeken realiseerde een oeuvre dat zich concentreerde in Antwerpen, maar hij was ook daarbuiten werkzaam. In Antwerpen ontwierp hij voornamelijk woningen in de Antwerpse Zuidwijk, de Leysstraat, de wijk Zurenborg en in Sint-Mariaburg.

Hij studeerde aan de afdeling Bouwkunst van de Antwerpse Academie. Verbraeken was leerling van Jos Schadde, Pieter Dens en Leonard Blomme.

http://www.schoonselhof.be/2bmoretus/verbraeken.html

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Art-nouveau-burgerhuis

Transvaalstraat 6 (Antwerpen)
Dit burgerhuis in art nouveau werd gebouwd rond 1905 naar ontwerp van bouwmeester Florent Verbraeken.


Bloemmolens en Groote Bakkerij

Brugstraat 8-14 (Antwerpen)
Industrieel gebouwencomplex met een gevelfront in eclectisch stijl van in totaal tweeëntwintig traveeën, gebouwd door Florent Verbraeken in 1910 en uitgebreid door Camille Verheyden in 1915.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lovelingstraat 60 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Frans Herbosch-Van Regemortel, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1906, uitgevoerd in 1907.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Pastorijstraat 59 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag gebouwd in opdracht van Jos De Deken, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1894, uitgevoerd in 1895.


Burgerhuis in neorococostijl

Jan Van Rijswijcklaan 49 (Antwerpen)
Burgerhuis in neorococostijl gebouwd in opdracht van J.C. Bakkers De Groof, naar een ontwerp van architect Florent Verbraeken uit 1911. De rijwoning omvat een souterrain en drie bouwlagen onder een pseudomansarde (kunstleien) met kleine oeils-de-boeuf.


Caféhuis ontworpen door Fl. Verbraeken

Leopold de Waelstraat 2, Verschansingstraat 1 (Antwerpen)
Groot neoclassicistisch hoekpand ontworpen in 1901 door Florent Verbraeken als "caféhuis" met appartementen op de verdiepingen voor J.A. Van Riet.


Drie neoclassicistische burgerhuizen

Coquilhatstraat 13-17 (Antwerpen)
Samenstel van drie fraaie, neoclassicistische burgerhuizen ontworpen in 1895 door aannemer Florent Verbraeken voor L. Hanogh.


Eclectisch burgerhuis

Schildersstraat 31 (Antwerpen)
Deze eclectische burgerwoning werd in 1900 ontworpen door architect Florent Verbraeken voor rekening van juffrouw J. Godart.


Eclectisch burgerhuis

Tolstraat 51 (Antwerpen)
Deze eclectische burgerwoning is één van de opvallendste huizen in de Tolstraat. Het is een ontwerp van Florent Verbraeken voor Joseph Lowie.


Eclectisch ensemble ontworpen door Fl. Verbraeken

Leopold de Waelstraat 3-9 (Antwerpen)
In het begin van de Leopold De Waelstraat springt een kleurrijk ensemble van vier eclectische winkelhuizen in het oog. De nummers 3 tot 9 werden in 1902 ontworpen door architect Florent Verbraeken in opdracht van verschillende bouwheren.


Eclectisch samenstel van vier burgerhuizen uit 1898

Belegstraat 20-22 (Antwerpen)
De nummers 18 tot en met 22 werden gebouwd als samenstel van vier woningen, waarvan de twee centrale (samengevoegd tot nr. 20) in een opvallende, kleurrijke eclectische stijl, geflankeerd door twee eenvoudige neoclassicistische lijstgevels (nrs. 18-22), die sterk verbouwd zijn.


Eenheidsbebouwing Antverpia

Bampslaan 26-28 (Hasselt)
Twee breedhuizen die samen één geheel vormen; enkelhuizen met een verspringend aantal traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapel, uit het begin van de 20ste eeuw.


Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Anselmostraat 47-61 (Antwerpen)
Geheel van negen burgerhuizen in neoclassicistische stijl, in opdracht van Bernard De Pooter. Nummers 51-57 werden in 1898 opgetrokken naar ontwerp van architect Gerard Jan Maas. Van nummers 59-63 gebouwd in 1899 valt de ontwerper niet uit het bouwdossier af te leiden. Nummers 47-49 kwamen later in 1899 tot stand naar ontwerp van architect Florent Verbraeken.


Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

Amerikalei 149-153 (Antwerpen)
Aansluitend bij het fraaie neoclassicistische ensemble burgerhuizen op nummers 139-145, is op nummers 149-153 een huizenrij van drie identieke, sobere neoclassicistische burgerhuizen bewaard van drie traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak.


Ensemble van vier burgerhuizen

Jozef De Bomstraat 18-24 (Antwerpen)
Ensemble van vier burgerhuizen in neoclassicistische stijl, kort na elkaar gebouwd in opdracht van Bernard De Pooter, naar ontwerpen door de architect Florent Verbraeken uit 1900.


Geheel van winkel- en burgerhuizen in art nouveau

Jozef De Bomstraat 1-5, Sanderusstraat 57-59 (Antwerpen)
Woon- en handelscomplex in gematigde art-nouveaustijl op de hoek van de Jozef De Bomstraat en de Sanderusstraat, voor eigen rekening opgetrokken door de architect Florent Verbraeken, naar een ontwerp uit 1905. Het volkomen symmetrische geheel bestaat uit een meergezinswoning met winkel op de hoek, aan beide zijden geflankeerd door twee aan twee gekoppelde burgerhuizen.


Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveastijl

Lange Elzenstraat 122-124 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl, opgetrokken in opdracht van de weduwe J.L. Beets, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1903. Het bescheiden vastgoedproject werd voltooid in 1904, zoals blijkt uit de datering in de fries.


Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Pastorijstraat 53-55 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Jacques Leys, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1895.


Gekoppelde winkelhuizen in art-nouveaustijl

Nationalestraat 33 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde winkelhuizen in art-nouveaustijl op de hoek van Nationalestraat en Theodoor Van Rijswijckplaats, gebouwd in opdracht van Jos. Geenen, naar ontwerp van Florent Verbraeken uit 1904. Verbouwd tot appartementen met extra vijfde bouwlaag door Jan Van den Bergh en Frans Van Gils in 1958.


Herenhuis

Nieuwstraat 133 (Rumst)
Herenhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, respectievelijk vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder complexe bedaking, gedateerd 1896.


Kantoor Antverpia

Groene Hofstraat 27-29, 33 (Boom)
Nummers 27-29 zogenaamd Antverpia naar ontwerp van architect Fl. Verbraeken. Hoek- (nummers 27-29) en rijhuis (nummer 33) in neotraditionele bak- en zandsteenstijl.


Kantoorgebouw Antverpia

Sint Antoniuslei 95 (Brasschaat)
Het kantoorgebouw van 1900 werd ontworpen door architect Floris Verbraeken, de huisarchitect van Antverpia.


Neo-Vlaamserenaissance-ensemble van vijf burgerhuizen

Jan Van Beersstraat 35-43 (Antwerpen)
Dit ensemble van vijf burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd in 1898 ontworpen door Florent Verbraeken in opdracht van J. Debra en Armand de Brauwere.


Neoclassicistisch burgerhuis

Cuylitsstraat 7 (Antwerpen)
Eenvoudige, neoclassicistische rijwoning gebouwd voor juffrouw Vernay naar een ontwerp van Florent Verbraeken van 1894.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 8 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd circa 1899 naar ontwerp van bouwmeester Florent Verbraeken voor J.H. Cupérus.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 18 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd circa 1898 naar ontwerp van bouwmeester Florent Verbraeken voor Maria Simons.


Neoclassicistisch burgerhuis

Coquilhatstraat 9 (Antwerpen)
Nr. 9 is een neoclassicistisch burgerhuis dat in 1897 samen met het ondertussen sterk verbouwde nr. 7 werd ontworpen door aannemer Florent Verbraeken voor Jos Jan Lauwerijs.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 48 (Antwerpen)
De woning op nummer 48 vormde samen met het in 1957 door een appartement vervangen burgerhuis op nummer 50, een samenstel van twee identieke, spiegelende neoclassicistische burgerhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Neoclassicistisch burgerhuis

Graaf van Hoornestraat 14 (Antwerpen)
Deze eind-19de-eeuwse woning maakt deel uit van een fraaie gevelrij van neoclassicistische burgerhuizen gebouwd in de laatste jaren van de 19de eeuw, die de pare kant van de Graaf van Hoornestraat bepaalt.


Neoclassicistisch burgerhuis

Verbondstraat 84 (Antwerpen)
Verzorgde neoclassicistische burgerwoning gebouwd rond 1898 in opdracht van Ph. Charles Lauwerijs-Arnouts naar ontwerp van bouwmeester Florent Verbraeken.


Neoclassicistisch burgerhuis ontworpen door F. Verbraeken

Dendermondestraat 48 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis met verzorgde geveldecoratie, ontworpen in 1896 door F. Verbraeken voor rekening van G. Grimsey.


Neoclassicistisch hoekpand

Dendermondestraat 2 (Antwerpen)
Op de stompe hoek van de Dendermonde- en de Brederodestraat liet Sterkendries rond 1895 een woonwinkelpand bouwen naar ontwerp van bouwmeester Florent Verbraeken.


Neoclassicistisch hoekpand

Brederodestraat 127, Broederminstraat 24 (Antwerpen)
Het fraaie hoekgebouw met de Broederminstraat is een ontwerp van Fl. Verbraeken van 1897 voor weduwe Hendrikx.


Neoclassicistisch samenstel

Vrijheidstraat 56-60 (Antwerpen)
Dit neoclassicistisch samenstel van drie meergezinswoningen werd rond 1899 gebouwd naar ontwerp van Florent Verbraeken voor rekening van V. Govaerts. Aan de achterzijde van het perceel, in de Lambermontstraat 23-25, werd een magazijn en een werkhuis gebouwd met eclectische, bakstenen lijstgevels.


Neoclassicistisch winkelpand

Graaf van Hoornestraat 39 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelpand gebouwd rond 1898 naar ontwerp van Florent Verbraeken voor Lambertus Vlemel.


Neoclassicistisch woon- en winkelpand

Brederodestraat 78 (Antwerpen)
Neoclassicistisch woon- en winkelpand dat in 1897 door Florent Verbraeken wordt ontworpen voor J. Van den Heuvel.


Neoclassicistische burger- en winkelhuizen

Apostelstraat 4, 8-12 (Antwerpen)
Reeks neoclassicistische rijhuizen met enkelhuisopstand of winkelpui, van twee of drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadel- of plat dak, uit het tweede tot vierde kwart van de 19de eeuw.


Neoclassicistische burgerhuizen

Graaf van Egmontstraat 49-53 (Antwerpen)
Deze drie neoclassicistische woningen vallen op door hun rijke decoratie bestaande uit een centraal balkon met ijzeren leuning en frontonbekroning van het deurvenster en reliëfs met plantenslingers en rolwerkcartouches onder de kroonlijst.


Neoclassicistische meergezinswoning

Sint-Michielskaai 26 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische meergezinswoning met handelsgelijkvloers werd rond 1895 gebouwd in opdracht van L. Van Acker naar een ontwerp van aannemer F. Tys-Van Linden.


Neoclassicistische meergezinswoning

Emiel Banningstraat 30 (Antwerpen)
Neoclassicistische meergezinswoning die samen met de naastgelegen, sterk verbouwde nummers 32 en 34 in 1904 als ensemble werd ontworpen door Florent Verbraeken in opdracht van Frans Herbosch.


Neoclassicistische stadswoning

Belegstraat 11 (Antwerpen)
Deze woning werd samen met de identieke nrs. 9 en 13 gebouwd naar een bouwaanvraag van 1900 door architect Florent Verbraeken voor Bernard De Pooter.


Neorenaissance rijhuizen

Brederodestraat 60-62 (Antwerpen)
Rijhuizen naar ontwerp van Fl. Verbraeken.


Opbrengstwoning van Florent Verbraeken

Generaal Van Merlenstraat 4 (Antwerpen)
In 1909 dient bouwmeester Florent Verbraeken een bouwaanvraag in voor de verbouwing van een werkhuis met magazijn tot woonhuis.


Parochiekerk Heilige Familie

Rustoordlei 81B (Brasschaat)
Kerk van 1910 naar ontwerp van architect Verbraeken in een eenvoudige neoromaanse stijl, fel beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, hersteld in 1945-1947.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand

Van De Weyngaertplein 1 (Antwerpen)
Georiënteerde neogotische kruisbasiliek. Huidige neogotische kerk van 1910-1911 naar ontwerp van F. Verbraeken.


Pastorie Sint-Mariaburg

Edward Caertsstraat 37 (Antwerpen)
Pastorie naar ontwerp van Floris Verbraeken, in opdracht van A. Van de Weyngaert gebouwd circa 1898.


Rij van burgerhuizen en winkelpanden in neoclassicistische stijl

Brederodestraat 83-97 (Antwerpen)
Homogene rij van neoclassicistische woon- en winkelpanden, eind 19de eeuw gebouwd naar ontwerp van verschillende architecten.


Rij van vijf stadswoningen

Belegstraat 26-34 (Antwerpen)
Deze vijf stadswoningen van twee bouwlagen en drie traveeën vormen samen een mooie gevelrij, met de voor de Belegstraat typische combinatie van bepleisterde en bakstenen lijstgevels.


Rustoord Salve

Rustoordlei 77 (Brasschaat)
Rustoord Salve, centraal gelegen in en zijn naam verlenend aan de wijk Rustoord, werd in 1910 gebouwd naar een ontwerp van Floris Verbraeken en uitgevoerd door aannemer Fréderic Masson.


Twee eclectische meergezinswoningen

Graaf van Egmontstraat 36-38 (Antwerpen)
Deze twee eclectische meergezinswoningen werden in 1901 ontworpen door Florent Verbraeken in opdracht van Frans Herbosch-Van Regenmortel.


Twee neoclassicistische burgerhuizen

Verbondstraat 64-66 (Antwerpen)
Samenstel van twee bijna identieke neoclassicistische burgerhuizen gebouwd rond 1895 naar ontwerp van Florent Verbraeken voor J.J. Lauwerijs.


Twee winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Nationalestraat 106-108 (Antwerpen)
Twee winkelhuizen in neoclassicistische stijl volgens de bouwaanvragen kort na elkaar opgetrokken in 1895. Nummer 106 werd ontworpen door de architect Florent Verbraeken in opdracht van Emilien-Leopold Stalens-Ragemaekers, nummer 108 door de architect Richard Vaes in opdracht van Fr. Kennes.


Villa Charlotte

Kapelsesteenweg 531 (Antwerpen)
Eclectisch burgerhuis daterend van circa 1900 naar ontwerp van Floris Verbraeken, de Antwerpse bouwmeester die heel wat gebouwen in Sint-Mariabrug ontwierp.


Villa Elvire

Sint Antoniuslei 91 (Brasschaat)
Vrijstaande woning in beboomde tuin in 1908 ontworpen door architect Floris Verbraeken in opdracht van Antoon Van den Weyngaert, stichter van de bank en bouwmaatschappij Antverpia.


Villa Les Paquerettes met remise

Leo Vermandellei 19-21 (Antwerpen)
Eclectisch landhuis uit omstreeks 1911, in opdracht van De Kepper en met bouwaanvraag uit 1910 naar ontwerp van architect Floris Verbraeken.


Villa met chauffeurswoning

Frans Standaertlei 57, Leopoldlei_EK 76 (Antwerpen)
Opvallend landhuis in eclectische stijl, gebouwd rond 1910 in opdracht van De Rademaeker en naar ontwerp van Floris Verbraeken. Verbouwd circa 1948 en circa 1953 naar ontwerp van Jos Leysen.


Villa ontworpen door Fl. Verbraeken

Willy Staeslei 85 (Antwerpen)
Villa in tuin, naar ontwerp van Floris Verbraeken in opdracht van Antoon Van de Weyngaert, ontwikkelaar van de wijk Sint-Mariabrug.


Villa ontworpen door Fl. Verbraeken

Willy Staeslei 93 (Antwerpen)
Eclectisch landhuis in tuin, met bouwaanvraag uit 1900 naar ontwerp van Floris Verbraeken in opdracht van Antoon Van den Weyngaert, ontwikkelaar van de wijk Sint-Mariabrug.


Winkelhuis in eclectische stijl

Leysstraat 17 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Eugène Dierckx-Huijsmans, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1899.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Leysstraat 6 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de heer P. Willems, naar een ontwerp door de architect Florent Verbraeken uit 1900.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Nationalestraat 110 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de heer Fr. De Bruyn, naar een ontwerp door Florent Verbraeken uit 1896. Het gebouw behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die actief was vanaf begin jaren 1890, en in 1912 een punt zette achter zijn korte maar bloeiende architectenpraktijk.


Thema's

Ontwerper van

Allewaertstraat

Antverpiastraat

Belegstraat

Cuylitsstraat

Dendermondestraat

Generaal Van Merlenstraat

Graaf van Egmontstraat

Graaf van Hoornestraat

Pacificatiestraat

Timmerwerfstraat

Verbondstraat

Verlatstraat

Waalsekaai


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Verbraeken [online], https://id.erfgoed.net/personen/6302 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.