Parochiekerk Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Everbeek
Straat Muiterij
Locatie Muiterij zonder nummer, Brakel (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brakel (adrescontroles: 07-05-2008 - 09-05-2008).
  • Inventarisatie Brakel (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 31-08-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Jozef: orgel
gelegen te Muiterij zonder nummer (Brakel)

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beschrijving

Sobere bakstenen dorpskerk gedateerd 1868, gebouwd met voorgevel aan de noordoostelijke straatzijde op initiatief en op kosten van de inwoners van het Bovenkwartier; in 1873 erkend als parochiekerk van Everbeek-Boven. Herstellingswerken naar ontwerp van architect S. Dejaegere (Marke), onder meer van bedaking en gepaard met binnenschilderwerken beëindigd in 1975.

Driebeukig schip van vijf traveeën met bijna volledig ingebouwde vierkante toren boven het portaal; naar het noordoosten gericht koor van twee traveeën even breed en hoog als middenbeuk met en met driezijdige sluiting. Zadeldak aanvankelijk met stro, later vervangen door pannen en nadien door leien; decoratief dakkruis boven koorsluiting; laag lessenaarsdak boven sacristie en berging in beide kooroksels. Portaal met weinig uitgesproken spitsboog ingeschreven in rechthoekige hardstenen omlijsting met driehoekig fronton en kruisbekroning: jaartal 1868 in cijfers per twee aan weerszij van de rondboog boven de poort. Ingesnoerde achtzijdige leien torenspits. Zijbeuken en koor verlicht door hoge rondboogvensters op niet uitspringende hardstenen onderdorpels; vensters met eenvormige ijzeren roedeverdeling. Getrapte bakstenen daklijsten. Kruis met gepolychromeerd Christusbeeld onder houten afdakje tegen blind koorhoofd.

Neoclassicistisch getint bepleisterd kerkinterieur met grijsgetinte wanden en blauwgetinte tongewelven. Rondbogige scheibogen op Toscaanse zuilen. Bescheiden decoratief stuclijstwerk met rozetten in de gewelven.

Mobilair. Schilderij op doek van hoofdaltaar "Huwelijk van Maria en Heilige Jozef", Vlaamse School, 17de eeuw. Gedecapeerd houten kruisbeeld uit de 18de eeuw, 19de-eeuws houten kruisbeeld. Houten beeldengroep van graflegging Christus afkomstig van wegkapel. Gedecapeerde calvarie in volks houtsnijwerk. Eiken portiekaltaren uit de 18de eeuw, volgens opschrift geschonken door C. Van Winnendale. Koorlambrisering met koorgestoelte uit de 18de eeuw. Eiken preekstoel uit 17de, 18de en 19de eeuw met fraai sulpteerwerk, beeldengroep onder de kuip. Vier houten biechtstoelen, één eiken in renaiccancestijl (17de eeuw ?), een 18de-eeuwse, twee eiken neoclassicistische uit de 19de eeuw.

* Orgel geleverd door Louis Frétin (Gent), circa 1850. Gewijzigd door Fr. Joris (Ronse), begin 20ste eeuw, en vermoedelijk later ook nog door gebroeders Reygaert (Geraardsbergen). Preromantisch instrument in een meubel in neoclassicistische stijl.

Marmeren doopvont uit de 18de eeuw met koperen deksel. Kruisweg geschilderd op doek. Vier grisaille glasramen in het koor met gekleurde voorstellingen van de vier evangelisten. Sint-Jozefsvaandel van 1873.

  • Informatie orgel van Patrick Roose (agentschap Onroerend Erfgoed).
  • VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE C., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Oost-Vlaanderen, Kanton Brakel, Brussel, 1980, p. 31-32.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Muiterij

Muiterij (Brakel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.