erfgoedobject

Hof ter Weeden

bouwkundig element
ID
74321
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74321

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof ter Weeden
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Hof ter Weeden
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof ter Weeden
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Zogenaamd Hof ter Weeden ook "Groothof" genoemd. Zeer oude, vermoedelijk Frankische nederzetting waarvan de dries zogenaamd "Wedekensdries" op grondgebied Kruishoutem ligt, een bewijs dat de site ouder is dan de parochiegrenzen onder Lodewijk de Vrome. In de 9de eeuw eigendom van de Gentse Sint-Pietersabdij. Zeker sinds eind 12de eeuw in bezit van de familie van Machelen met Eustaas I van der Wede of "van Machelen", behorend tot de elite van de Vlaamse edellieden, en stamvader van het geslacht van Ayshove. Zijn zoon Eustaas II is meier van de abdij van Corbie in Huise, zijn kleinzoon Jan laat in 1230 een kapel oprichten bij het hof. Vermoedelijk eind 13de eeuw wordt het Hof ter Weeden samengevoegd met het Land van Rode, een leen van het Land van Aalst en komt vervolgens in bezit van de families van Kassel, du Bar, van Luxemburg-Saint-Pol, de Bourbon, hertogen van Vendôme en Rodriguez de Evora y Vega, marquiezen van Rode. In 1870 verkocht aan de pachters, de familie Vijvens die er sinds 1865 een stokerij hadden opgericht.

Zie 17de-eeuws kaartmateriaal meerledig omgrachte site met cirkelvormig opperhof ten zuiden van het huidige nog bestaande neerhof; omgrachting gedempt in 1838. Gekasseide oprit naar achterin gelegen imposante gesloten hoeve op haast vierkante plattegrond met poortgebouw met doorrit in oosten, boerenhuis met in L-vorm aangebouwd bedrijfsgebouw met stokerij ten noorden, stalvleugel met doorrit naar de achterliggende weiden in het westen en schuur in het zuiden. Deels gekasseid binnenerf, voorheen met twee gemetste mestvaalten in oost- en westhoek. Verankerde gewitte gevels op gepikte plint onder zadel- en schilddaken (rode en zwarte pannen) en overwegend grijs geschilderd houtwerk.

Op een verhevenheid gebouwd boerenhuis van tien traveeën onder schilddak (nok loodrecht op de straat) met dakkapel boven deur en gesloten klokkenstoeltje, in zijn huidige vorm daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Erfgevel op gecemendeerde plint voorafgegaan door een verhoogde stoep op gewelven, met drie trappen, links, rechts en tegenover de deur. Rechthoekige gekoppelde, vlak omlijste vensters met luiken met bladvormige lichtopening. Rechthoekige deur in vlakke, grijs geschilderde omlijsting en bekronend hoofdgestel.

Interieur met bewaarde samengestelde balklaag met geprofileerde moerbalken.

Ten oosten, poortgebouw met overbouwde doorrit onder zadeldak (nok parallel met de straat). Voorgevel met rechthoekige poortopening onder houten latei met sponning en bewaarde duimen, links zware steunbeer en aansluitende stalvleugel onder lager zadeldak. Erfgevel met rechthoekige deur van paardenstallen en poort van koeienstallen.

Ten zuiden, hogere schuurvleugel met drie rechthoekige poorten aan erfzijde.

Ten westen, stalvleugel onder overstekend zadeldak op schoorstukken met gekoppelde deuren en doorrit in noordwesthoek.

Ten westen bij het woonhuis, in L-vorm aansluitende bakstenen vleugel gebouwd in 1865 als stoomgraanstokerij en berging, volgens plannen van landmeter D. Velghe, uitgebreid met haakse vleugel onder afgewolfd dak in 1875. Buitengevels geleed door lisenen verbonden door een muizentand; sporen van gedichte vensters en rechthoekige poort. Ten westen, erachter, vrijstaande gewitte hangar met voorpuntgevel met houten beschieting en stal met in voorpuntgevel sporen van vlechtingen van een kleiner ouder gebouw. Ten noordoosten van het boerenhuis, groot bakstenen bakhuis van het enkelvoudige type met hoge vierkante schoorsteen, van circa 1880.

 • Rijksarchief Gent, Provinciaal archief, 1851-1870, nummer 1511.
 • Rijksarchief Ronse, Oud Gemeentearchief Huise, nummer 6bis.
 • GOEMINNE J., Genealogie en Blazoenen van de Heren van Ayshove-Kruishoutem (1221-1957), Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het Land aan Leie en Schelde, XXIV, 1957, p. 77-78.
 • GOEMINNE J. De familie van Machelen-Ayshove te Huise en te Kruishoutem, 1157-1369, (Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde. Kunst- en Oudheidkundige Kring-Deinze, XXXVI, 1969, p. 67-80).
 • Hoevenroute Nr. 2, Kruishoutem, Oudenaarde, 1978.

Bron: LANCLUS K. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hof ter Weeden [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74321 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.