Gemeenteschool van Ravels-Eel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ravels
Deelgemeente Ravels
Straat Vooreel
Locatie Vooreel 36A, Ravels (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ravels (adrescontroles: 06-03-2007 - 06-03-2007).
  • Inventarisatie Ravels (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool van Ravels-Eel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool. Circa 1877 bouw van de onderwijzerswoning met een aanpalende klas, achteraan de speelplaats met pissijnen, naar ontwerp van P.J. Taeymans; de uitvoering is een combinatie van twee opgemaakte ontwerpen, één dateert van 14 augustus 1874. In 1913 onder leiding van een zuster annonciade van Huldenberg; vanaf 1919, bij de splitsing in jongens- en meisjesonderricht, enkel gemeentelijke jongensschool. Circa 1934 uitbreiding van de klassenvleugel met het huidige rechter gedeelte naar ontwerp van J. Taeymans, ontwerp dateert van 23 september 1933. In het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw herstellings- en veranderingswerken onder meer aan de onderwijzerswoning alsook de bouw van nieuwe nutsgebouwen. Momenteel leegstaand.

Onderwijzerswoning met dubbelhuisopstand van vier op twee traveeën en een aanpalende klassenvleugel van drie traveeën, één bouwlaag, onder gemeenschappelijk zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Bakstenen lijstgevels met (hoek)lisenen en baksteenfries, laatstgenoemde doorlopend in de zijpuntgevels; arduinen plint aan de straatzijde. Getoogde muuropeningen; linker zijpuntgevel van de woning en klas met bewaard houtwerk; arduinen lekdrempels waaronder paneeldecoratie; ter hoogte van de woning (voorgevel) arduinen boogstenen. Woning met loodrecht gelegen aanbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Rechts uitbreiding van circa 1934 van vier traveeën (één klas met gang) en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Inspringend volume aan de straatzijde met een kwartcirkelvormige uitbouw in de oksel. Baksteenbouw met gecementeerde fries en zijpuntgevel. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk; arduinen lekdrempels. Gedeeltelijk ommuurde speelplaats met galerij, laatstgenoemde deels gedicht met een horizontale houten beschieting.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Ravels, schetsen 1877/9, 1934/17.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Schoolgebouwen, Ravels-Eel en centrum, dossier 7, 15, 18, 24.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vooreel

Vooreel (Ravels)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.