Dansynsconvent

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Hoviusstraat
Locatie Hoviusstraat 1, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dansynsconvent

Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009. (Vaststellingsbesluit)

is beschermd als monument Dansynsconvent

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2012.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof: gedeelte

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dansynsconvent gesticht in 1644 door jonkfrouw Isabella Danesin. Traditioneel breedhuis, dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien, kunstleien) gelegen op de hoek met de Conventstraat en voorzien van ommuurde achtertuin aan het Fonteinstraatje.

Vrij gaaf bewaarde ordonnantie. In de voorgevel, rechthoekige vensters, voormalige kruiskozijnen met deels behouden zandstenen negblokken, druiplijsten en dorpels. Verlaagde bovendorpels van bovenvensters. Rechthoekige deur uit de 19de eeuw met bewaarde zandstenen negblokken onderaan. Centraal getrapt dakvenster voorzien van overhoeks topstuk. Achtergevel van vier traveeën met voormalige kruiskozijnen op de bovenverdieping. Linkerzijpuntgevel voorzien van schouderstukken, topstuk, aandaken en muurvlechtingen. Deels gedichte benedenvensters in zandstenen omlijsting. Rondboogvormig bovenvenster gemarkeerd door zandstenen neggen, imposten en sluitsteen. Rechthoekig zolderluik onder druiplijst op consooltjes tussen twee kleinere luiken.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoviusstraat

Hoviusstraat (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.