erfgoedobject

Pachthof van het Gravenkasteel

bouwkundig element
ID
76465
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76465

Juridische gevolgen

Beschrijving

Restant van een voormalig pachthof van het Gravenkasteel, opgetrokken in een eclectische neotraditionele stijl met middeleeuwse kasteelallures (driepasmotief en torentje met kantelen), volgens de kadastrale legger uit de tweede helft van de 19de eeuw (1863: démolution partielle en 1877: renouvellement partielle). De toenmalige eigenaar, Ludovicus le Candele, verbouwde in die periode ook het kasteel en zijn aanhorigheden in een neotraditionele stijl met laatgotische inslag naar ontwerp van Victor Durlet; mogelijk heeft deze architect ook de hand gehad in de verbouwing van de pachthoeve.

Oorspronkelijk langgestrekt volume haaks op de straat; bestaande uit een tweelaags boerenhuis voorafgegaan door een aanpalende lagere stal, het geheel onder verspringende zadeldaken. Enkel het woonhuis, doch met volledig verwijderd interieur, bleef behouden maar werd ingebouwd aan de noord- en westzijden door nieuwbouw met enkele traditionele elementen (zie trapgevels). De andere zijden, ontworpen als pronkgevels, werden gerestaureerd.

Rechthoekig diepgericht volume van twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak, nok loodrecht op de straat, opgetrokken in een eclectische neotraditionele stijl met middeleeuwse inslag in de jaren 1860-'70. Baksteenbouw waarbij de gevels zichtbaar van op de straat decoratief werden uitgewerkt met verspringende muurvlakken; kalkzandsteen voor onder meer de plint, korbeeltjes en dekstenen en cementering voor onder meer de muurbanden, segmentboogfries en omlijstingen. Zuidelijke puntgevel gevat tussen versneden steunberen met bekronende ijzeren sierelementen, centraal uitlopend op een rond torentje met kantelen en pseudo-schietgaten op een uitkragende halfronde sokkel. Plastisch uitgewerkte gevel met verspringende gevelvlakken onder boogfries en driepasmotief; verdiepte cartouche met blind wapenschild. Getoogde en rechthoekige muuropeningen. Oostelijke langsgevel uitkragend op een bogenfries op consooltjes en afgelijnd door een overhoekse muizentand, rechts steunbeer op console ter hoogte van de tweede bouwlaag. Gedicht keldervenster, steekboogvenstertjes op de eerste bouwlaag en een rij rechthoekige pseudo-schietgaten op de tweede bouwlaag. Het schrijnwerk werd overal vernieuwd.


Bron: VAN DAMME M. met medewerking van DEBACKER I. & BOEKSTAL P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Damme, Marjolijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Pachthof van het Gravenkasteel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76465 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.