Parochiekerk van Male, Sint-Thomas van Kantelberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Kruis
Straat Brieversweg
Locatie Brieversweg zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Kruis (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk van Male, Sint-Thomas van Kantelberg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringvanaf 1975
Betrokken personen

Beschrijving

Brieversweg nr. 332. Parochiekerk van Male, Sint-Thomas van Kantelberg, gebouwd in 1995 en ontworpen door architect Herman Markey (Brugge). Achterin gelegen kerk aan het Peellaertplein en toegankelijk via een oprit. De moderne kerk, opgetrokken in betonsteen, bestaat uit verschillende, trapsgewijs geplaatste volumes onder platte daken. Bekronende klokkentoren en kruis. Het plein met parking is betegeld met betonklinkers. Tegenover de kerk bevinden zich de bibliotheek "SINT-THOMAS" en het dienstencentrum "SCONEVELDE", ten behoeve van de bevolking van Male.
Interieur. Vierkante ruimte met vlak plafond bekleed met houten planken. Boven het altaar, geplaatst in de oosthoek, zorgt een glazen uitsparing in de zoldering voor een geconcentreerde lichtinval. De diagonaal geplaatste stoelen, gericht naar het altaar, geven aan de sobere ruimte een zekere dynamiek.

  • DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 41/1993.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brieversweg

Brieversweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.