Gekoppelde arbeiderswoningen bij abdij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Kruis
Straat Pelderijnstraat
Locatie Pelderijnstraat 16-18, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Kruis (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gekoppelde arbeiderswoningen bij abdij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht Male

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Typologiearbeiderswoningen
Datering19de eeuw

Beschrijving

Pelderijnstraat nummers 16-18. Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij Ministerieel Besluit van 04/07/96. Gekoppelde lage arbeidershuisjes met aandaken, 19de-eeuws uitzicht. Pachtwoningen van de abdij. Op een kopie van 1822 van 18de-eeuwse kaarten (1712 en 1787) met de baronie van Male, is op deze plaats bebouwing aangeduid. Verankerde baksteenbouw met gecementeerde gevels met imitatievoegen onder pannen zadeldak. Licht getoogde muuropeningen met bewaard schrijnwerk, vensters met grote roeden.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nummer 531.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pelderijnstraat

Pelderijnstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.