Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gehucht Male

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-07-1996 tot heden

ID
14666
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14666

Besluiten

Het gehucht Male met kasteel, schepenhuis en pelderijn
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3040

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het gehucht Male. Binnen de afbakening zijn de abdij, het schepenhuis en de schandpaal als monument beschermd.Waarden

Het gehucht Ma1e met als belangrijkste componenten de abdij, het park, het stadhuis en de landelijke bebouwing is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het gehucht Male met zijn landelijke bebouwing, stadhuis en park is ontegensprekelijk historisch verbonden met het slot van Male.
Dit landelijk gehucht, gegroeid in de bocht van de steenweg Brugge-Gent nabij het historische slot Male, wordt nog steeds getypeerd door een gaaf bewaarde aanleg, die in feite nauwelijks verschilt van de 18de-eeuwse situatie, en door een behouden kleinschalige voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing, afgewisseld door al dan niet omhaagde onbebouwde percelen.
Het park met zijn planten- en bomenbestand heeft een wetenschappelijke waarde. Bovendien is het parkgebied een waarborg voor de rust en de sereniteit rondom de abdij. Typische componenten, als neerhof en ijskelder, dragen bij tot historische waarde ervan.

historische waarde

Het gehucht Male met zijn landelijke bebouwing, stadhuis en park is ontegensprekelijk historisch verbonden met het slot van Male.
Dit landelijk gehucht, gegroeid in de bocht van de steenweg Brugge-Gent nabij het historische slot Male, wordt nog steeds getypeerd door een gaaf bewaarde aanleg, die in feite nauwelijks verschilt van de 18de-eeuwse situatie, en door een behouden kleinschalige voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing, afgewisseld door al dan niet omhaagde onbebouwde percelen.
Het park met zijn planten- en bomenbestand heeft een wetenschappelijke waarde. Bovendien is het parkgebied een waarborg voor de rust en de sereniteit rondom de abdij. Typische componenten, als neerhof en ijskelder, dragen bij tot historische waarde ervan.

wetenschappelijke waarde

Het gehucht Male met zijn landelijke bebouwing, stadhuis en park is ontegensprekelijk historisch verbonden met het slot van Male.
Dit landelijk gehucht, gegroeid in de bocht van de steenweg Brugge-Gent nabij het historische slot Male, wordt nog steeds getypeerd door een gaaf bewaarde aanleg, die in feite nauwelijks verschilt van de 18de-eeuwse situatie, en door een behouden kleinschalige voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing, afgewisseld door al dan niet omhaagde onbebouwde percelen.
Het park met zijn planten- en bomenbestand heeft een wetenschappelijke waarde. Bovendien is het parkgebied een waarborg voor de rust en de sereniteit rondom de abdij. Typische componenten, als neerhof en ijskelder, dragen bij tot historische waarde ervan.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Abdij Sint-Trudo van de kanunnikessen-augustinessen van de orde van het Heilig Graf

Pelderijnstraat 14 (Brugge)
De abdij Sint-Trudo van de kanunnikessen-augustinessen van de orde van het Heilig Graf is een beeldbepalend en volledig omwald, voormalig grafelijk slot van Male dat teruggaant tot de 14de eeuw en tot abdij verbouwd werd in 1953-1973.


Afspanning Het Koersepeerd

Pelderijnstraat 41 (Brugge)
Gerestaureerde en sterk vernieuwde hoeve met voorliggende weide, afgezoomd met beukenhaag en een ommuurde achtertuin.


Arbeiderswoning

Pelderijnstraat 7 (Brugge)
Lage, vrijstaande arbeiderswoning. Witbeschilderde baksteenbouw met gepekte plint en onder pannen zadeldak.


Arbeiderswoning van 1868

Pelderijnstraat 3 (Brugge)
Witbeschilderde baksteenbouw met donkere plint en onder pannen zadeldak.


Boerenarbeiderswoning

Pelderijnstraat 13 (Brugge)
Voormalige boerenarbeiderswoning, 19de-eeuws uitzicht, maar eventueel met oudere kern. Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw met gepekte plint en onder hoog pannen zadeldak. Rechthoekige deur en vensters. Het bakhuisje is bewaard.


Gekoppelde arbeiderswoningen bij abdij

Pelderijnstraat 16-18 (Brugge)
Gekoppelde lage arbeidershuisjes met aandaken, 19de-eeuws uitzicht. Pachtwoningen van de abdij. erankerde baksteenbouw met gecementeerde gevels met imitatievoegen onder pannen zadeldak.


Hoeve

Pelderijnstraat 19 (Brugge)
Verankerd, bakstenen dubbelhuis, vernieuwd schrijnwerk naar oud model. Rondom de boerderij en boomgaard staat een oude, gemengde haag.


Schandpaal

Pelderijnstraat zonder nummer (Brugge)
Het pelderijn, ook "staecke" of "pilori" (oud-Frans voor schandpaal) genoemd. Arduinen, driehoekige obelisk met bolbekroning op een recente, driekantige sokkel en trappenverhoog.


Schepenhuis

Pelderijnstraat 10-12 (Brugge)
Voormalig stadhuis of "Hooghe huus" van de heerlijkheid Male, teruggaand tot het midden van de 16de eeuw, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 04/07/96. Beeldbepalend hoekpand in het centrum van Male, ten zuidwesten gelegen van de abdij en nu fungerend als poortgebouw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Maleveld en kasteeldomein van Male

Sint-Kruis (Brugge), Sijsele (Damme)
Dit gebied omvat de dorpskern van Male met het kasteeldomein bij het Slot van Male en het achterliggende ontginningsgebied van het Maleveld. De grafelijke structuur van de Heerlijkheid van Male is goed herkenbaar door het versterkte kasteel met vroeger lusthof, het schepenhuis en de schandpaal. De openheid van het Maleveld, zonder tussenfase van bebossing omgezet naar gelijkmatig verkaveld akkerbouwgebied, verwijst nog enigszins naar het vroegere gemene gebruik van dit gebied tijdens de middeleeuwen. De Maleleie vormt een oude ontwateringsgracht in de richting van Damme.