Boerenburgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Lampernisse
Straat Zannekinstraat
Locatie Zannekinstraat 23, 27-29, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenburgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Oudlandpolders van Lampernisse

Deze bescherming is geldig sinds 30-01-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Zannekinstraat nrs. 23, 27, 29. Boerenburgerhuizen of handelshuizen van de jaren 1920, gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne). Deze huizen worden gekenmerkt door de aansluitende stallingen en de tussenliggende muren met kettingen en ringen voor de dieren, verwijzend naar de veemarkt die tot 1971 wekelijks plaatsvond tussen half september en eind november. Wellicht gaat het om voormalige woningen van veehandelaars.
Nr. 23: eenvoudig burgerhuis uit de jaren 1920. Getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk, mooi uitgewerkte kroonlijst. Rechts sluit een bakstenen muur aan met ringen en kettingen, onderbroken door erftoegang met ijzeren hekken (aan een wegbocht). Rechts sluit hierbij een roodbakstenen stalling onder pannen zadeldak en witbeschilderd houtwerk aan.
Nr. 27: burgerhuis van twee bouwlagen uit de jaren 1920. Gecementeerde en witgeschilderde lijstgevel. Getoogde en rechthoekige muuropeningen, bewaard houtwerk. Links sluit een verbouwde stalling aan.
Nr. 29: ruim boerenburgerhuis en handelshuis, mogelijk vroeger café cf. puilijst. Hoofdvolume van twee bouwlagen, lager aansluitend volume met opkamer, afgelijnd door verzorgde gootlijsten. Getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk, kelderramen met ijzeren stijlen. Rechts sluit een geelbakstenen muur aan onder ezelsrug en met ringen en kettingen, in het midden doorbroken door ijeren hekken.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Zannekinstraat

Zannekinstraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.