erfgoedobject

Classicistisch postkantoor

bouwkundig element
ID: 78681   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78681

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Classicistisch postkantoor
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme
    Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987

Beschrijving

* Jacob Van Maerlantstraat nr. 5. Restaurant "ter Kloeffe", voorheen in gebruik als postgebouw, opgetrokken ca. tweede helft 18de-begin 19de eeuw met mogelijk oudere kern cf. bebouwing (diephuis) op kaart van Marcus Gerards (1562). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met half ondergrondse kelderverdieping onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Eenvoudige bakstenen lijstgevel met laatclassicistische inslag, thans witgeschilderd op hoge, gecementeerde en geschilderde plint onder aflijnende geprofileerde houten kroonlijst. Gebruik van arduin voor onderdorpels en doorlopende dorpel. Rechthoekige en getoogde (bovenverdieping) muuropeningen; voorheen blind venster in tweede boventravee. Bewaard houtwerk met roedeverdeling in tweede bouwlaag. Begane grond voorzien van luiken en duimen. Huidige rechthoekige deur deels beglaasd met bovenlicht. Recent open terras aan straatkant voor uitbating.

DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 163-167.
VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, v.z.w. 't Zwin Rechteroever Grondgebied Damme-Gloucestershire, 2003, p. 49.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Classicistisch postkantoor [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78681 (Geraadpleegd op 01-11-2020)