erfgoedobject

Herdenkings- en verbroederingsmonument

bouwkundig element
ID
79002
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79002

Juridische gevolgen

Beschrijving

Herdenkings- en verbroederingsmonument gemaakt door beeldhouwer-kunstsmid Jef Claerhout (°Tielt, 1937), opgericht in 1974 op plantsoen aan het driehoekig pleintje aan de kruising met de Veldstraat.

Bronzen beeldengroep bestaande uit liggende windroos, waarrond op gemetste onderbouw vier palen waarop beeldjes: figuur met spiegel (zuid), os met vijf mannetjes op de rug (noord), overwonnen monster (west) en bode met perkament (oost). Laatst genoemde met opschrift : "DIT MONUMENT WERD/ OPGERICHT TER/ HERDENKING AAN DE/ DERTIGSTE/ VERJAARDAG VAN DE/ BEVRIJDING ALSMEDE/ TER VIERING VAN DE/ VERBROEDERING/ MET DE FRANSE GEMEENTEN/ SEYSSEL/ IN OPDRACHT VAN DE/ GEMEENTE SIJSSELE/ GEMAAKT DOOR/ JEF CLAERHOUT/ EN INGEHULDIGD/ OP ZES OKTOBER/ NEGENTIENHONDERD/ VIERENZEVENTIG/ DOOR/ VOLKSVERTEGENWOORDIGER/ DANIEL COENS/ BURGEMEESTER VAN SIJSELE".

  • BALLEGEER J., Gids voor de Zwinstreek, Nieuwkerken-Waas, 1999, p. 82-83.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herdenkings- en verbroederingsmonument [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79002 (Geraadpleegd op )