Heilig Hartbeeld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Merkem
Straat Westbroekstraat
Locatie Westbroekstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilig Hartbeeld

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heilig Hartbeeld in 1928 onthuld voor de burgerlijke en militaire slachtoffers van de Eerste en nadien van de Tweede Wereldoorlog. Rechts van de kerk gelegen.

Heilig Hartbeeld met gespreide armen op arduinen tweeledige sokkel en dito zeshoekig podium van drie treden. Op de bovenste geleding de wapenschilden van Merkem, West-Vlaanderen en Vlaanderen. Op de onderste geleding de volgende opschriften in vlakreliëf: op de voorkant "MERCKEM AAN HET H. HART VAN JEZUS EN HARE GESNEUVELDEN 1914-1918", op de tekstplaten van links naar rechts de namen van de "SOLDATEN GESNEUVELD VOOR VRIJHEID VORST EN VADERLAND", "BURGERLIJKE SLACHTOFFERS TE MERCKEM OVERLEDEN", "BURGERLIJKE SLACHTOFFERS VAN MERCKEM IN EEN ANDERE GEMEENTE OVERLEDEN" en helemaal onderaan "1940-1945" met de namen alfabetisch gerangschikt.

  • DEBAEKE S., LERMYTTE J., Merkem in de kijker, het dorp anno 1900, tijdens de Grote Oorlog en de heropbouw, Veurne, 1995, p. 155.
  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden, ....Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1995, p. 244.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westbroekstraat

Westbroekstraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.