Huis Bona Dies

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Dudzele
Straat Amaat Vynckestraat
Locatie Amaat Vynckestraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Bona Dies

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dudzele

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Amaat Vynckestraat nummer 3. Huis zogenaamd "BONA DIES" cf. opschrift. Eerste vermelding in documenten van 1544. In 1677 omschreven als een "hofstedekin" en in 1744 als "met een huis van plaisance dat op 't erve staat". In 1802 omschreven als "een Kasteelgoed, genaemd Bona Dies ... binnen de prochie Dudzeele". Huidig uitzicht is volgens het kadaster het resultaat van verschillende uitbreidingen onder meer in 1877 en 1930.
Vrijstaande woning met hoofdvolume van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Twee opkamertraveeën. Verankerde baksteenbouw met bouwnaad tussen hoofdvolume en de twee opkamertraveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen).
Hoofdvolume met sporen van oudere muuropeningen met onder meer geblokte omlijsting en rondboogvormig boogveld. Volume met opkamer, sporen van oudere muuropeningen, onder meer met natuurstenen kozijnconstructies. Zijgevel met rechthoekig beluikte muuropeningen in rondboognis met afgeschuinde dagkanten.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: mutatieschetsen, Dudzele, 1836/11, 1877/13, 1930/15, 1984/9.
  • COORNAERT M., Dudzele en Sint-Lenaert, 1985, pagina's 501-502, nummer 74.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, 1970, pagina 48.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Amaat Vynckestraat

Amaat Vynckestraat (Brugge)

maakt deel uit van Dorpskom Dudzele

Amaat Vynckestraat, Feverystraat, Sint-Lenardsstraat, Westkapelse Steenweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.