erfgoedobject

Hoeve Schottenhof

bouwkundig element
ID
79655
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79655

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Schottenhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

"Schottenhof", zie naambord. Historische hoeve bestaande uit losse bestanddelen. Staat weergegeven op de kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus gekopieerd door Pieter Claeissens (1601).

Fasegewijs tot stand gekomen. Boerenhuis gelegen op een omwalde terp of mote, bereikbaar via een bakstenen toegangsbrug afgedekt met rechtop tegen elkaar gezette moefen met gedrukt spitsbogig beloop. De kaaimuren van de omwalling zijn op dezelfde manier afgezet. Huidig uitzicht van de kaaimuren dateert van 1948. Ten noordwesten van het boerenhuis gelegen neerhof, deels met kasseien verhard; evenwijdige opstelling van de dwarsschuur en stalgebouw; het wagenkot, nu omgevormd tot stal, bevindt zich ten zuiden van het neerhof.

Boerenhuis. Noordoost-zuidwest georiënteerd boerenhuis op een L-vormige plattegrond. Behouden 17de-eeuwse noordelijke vleugel met 20ste-eeuwse haakse uitbouw van de oostelijke vleugel. Verankerde baksteenbouw. Oorspronkelijk witbeschilderd boven een zwart gepikte plint. Noordelijke vleugel: omvat het oorspronkelijke woongedeelte, bestaande uit één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak bedekt met Vlaamse pannen met dakoversteek, onderbroken door twee recent toegevoegde dakkapellen, licht uitspringend ten opzichte van het gevelvlak voorzien van rechthoekige vensteropening met kleine roedeverdeling, aandak, schouderstukken, topstuk en vlechtwerk; ondersteund door twee kraagstenen. Noordoostelijke gevel: voorgevel, omvat drie getoogde en beluikte vensteropeningen met latei, voorzien van kruisramen met geprofileerde wisseldorpel en kleine roedeverdeling, behouden houtwerk. Onderdorpel in Balegemse steen met gepikte tegenkant. Middentravee bestaande uit spitsbogige deuropening gevat in spitsbogige omlijsting in Balegemse steen; rechts van deurtravee bevindt zich een rechthoekige muuropening met rollaag en onderdorpel in Balegemse steen met gepikte tegenkant, gedeeltelijk voorzien van vierkant raampje met kleine roedeverdeling. Zandstenen hoekblokken rechts.

Zuidwestelijke gevel (achtergevel): omvat twee getoogde en beluikte vensteropeningen met latei voorzien van houten kruisramen met geprofileerde wisseldorpel en kleine roedeverdeling; twee getoogde kelderopeningen met verdiept venster voorzien van diefijzers. Zandstenen hoekblokken. Volgens L. Devliegher zat in de achtergevel een korfboogingang met afgeschuinde dagkanten. Rechter zijgevel: verankerde tuitgevel op plint voorzien van natuurstenen hoekblokken. In de geveltop: links één rechthoekige vensteropening met glas in lood en met natuurstenen onder- en bovendorpel; rechts gekoppeld venster met zandstenen tussenstijlen voorzien van glas in lood.

Interieur. Balkenzoldering bestaande uit moer- en kinderbalken. In de woonruimte bewaarde gotische schouw waarvan elke schouwwang is voorzien van twee figuurtjes die een wapenschild vast houden. Bevloering bestaande uit schorren.

Haakse oostvleugel. Gedeeltelijk behouden 17de-eeuwse kern en deels nieuwbouw uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder hoger opgetrokken zadeldak (Vlaamse pannen). Sporen van bouwnaad. Zuidoostgevel: rechtergedeelte met behouden tuitgevel, voorzien van twee asemgaten (gedicht) waartussen een lagere rechthoekige vensteropening gevat in een getoogde omlijsting; arduinen onderdorpel en zandstenen bovendorpel; glas in lood. Eén gedichte rechthoekige vensteropening met arduinen onderdorpel en zandstenen bovendorpel. In de geveltop; links, een gekoppelde vensteropening onder een gekoppelde rollaag; zandstenen onder- en bovendorpel, glas in lood. Rechts, rechthoekige vensteropening met dagkant voorzien van een peerkraalmotief; zandstenen boven- en onderdorpel; glas in lood. Linkergedeelte: nieuwbouw omvattend een gekoppeld venster met bakstenen tussenstijl, onder gekoppelde rollaag; zandstenen onder- en bovendorpel; glas in lood. Linker zijgevel: verankerde tuitgevel met zandstenen hoekblokken voorzien van ruitvormig versieringsmotief in baksteen; drie zandstenen kruisvensters onder rollaag; glas in lood. Achtergevel: gedeeltelijk lagere aanbouw onder lessenaarsdak voorzien van spitsboogvormige deuropening. Behouden verankerde geveltop met aandak, schouderstukken, topstuk en muurvlechtingen.

Neerhof met een evenwijdige opstelling van de dwarsschuur en stalvleugel. De zuidelijke begrenzing van het neerhof wordt gevormd door het oorspronkelijk wagenkot, thans gebruikt als stal. Eénbeukige monumentale dwarsschuur in verankerde baksteenbouw, witbeschilderd boven een gepekte plint, onder gebogen, mank zadeldak (Vlaamse pannen); voorzien van twee monumentale korfbogige schuurpoorten. Moerbalkconstructie op soort van steunberen uitgewerkt als steunmuren, waarop spant met gordingen verbonden door hanenbalk. Twee data "1768" en "1778" op dorsvloeren. Uilengat in rechter zijgevel. Aanpalend wagenkot onder aanleunend lessenaarsdak. Evenwijdig opgestelde stalvleugel: verankerde baksteenbouw witbeschilderd boven een zwart gepikte plint. Geheel onder doorlopend geknikt zadeldak (Vlaamse pannen) met dakoversteek voorzien van twee klimmende dakkapellen onder lessenaarsdak; deels mank wegens uitbouw van melkkeuken. Ten zuiden gelegen oorspronkelijk wagenkot, verankerde baksteen, witbeschilderd op een gepekte plint onder mank schilddak (Vlaamse pannen).

Lagere varkensstallen aan weerszijden gebouwd in 1949 naar ontwerp van architect R. Van Oyen (Brugge). Beide aanbouwen zijn voorzien van gekoppelde halfronde vensteropening; links gedicht.

  • Stadsarchief Brugge, Gemeentearchief Dudzele, nummer 310/16. 310/24.
  • COORNAERT M., Dudzele en Sint-Lenaert, 1985, p. 539, nummer 344.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, 1970, p. 41.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Schottenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79655 (Geraadpleegd op )