Hoeve De Rozeblomme

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Dudzele
Straat Stationsweg
Locatie Stationsweg 45, 49, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Rozeblomme

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve De Rozeblomme

Deze bescherming is geldig sinds 13-01-1978.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve De Rozeblomme met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 13-01-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve zogenaamd De Rozeblomme beschermd als monument, omgeving beschermd als dorpsgezicht bij koninklijk besluit van 13 januari 1978. Voormalige pachthoeve van de abdij Ter Doest (Lissewege). Vier losse bestanddelen gegroepeerd rondom een heraangelegd erf. In gebruik als restaurant-tearoom.

Boerenhuis uit de 16de eeuw, vier traveeën en één hogere opkamertravee onder verspringend zadeldak (Vlaamse pannen). Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1993. Verankerde baksteenbouw, oorspronkelijk witbeschilderd boven een gepekte plint. Rechthoekige vensteropeningen met schrijnwerk naar 19de-eeuws model. Ingang in tudorboog met afgeschuinde dagkanten gevat in een samengestelde boog met geprofileerde dagkanten. In het bovenlicht is een recent heiligenbeeld geplaatst. Tegen de keldermuur aan de straatkant is een waterput gemetseld. Noordelijke puntgevel voorzien van vlechtingen en grote rondboognis met afgeschuinde kanten met sierlijk maaswerk in het boogveld.

Schuur. Grote dwarsschuur met rechthoekige plattegrond onder schilddak. Twee doorritten, aan de westzijde zijn de twee grote inrijpoorten afgedekt met sleepdaken. In 1993 heropgebouwd en in gebruik als feestzaal.

Stallingen ondergebracht in een eenlaagsgebouw afgedekt met een zadeldak voorzien van Vlaamse pannen. Oostgevel voorzien van kleine steunberen. Huidig uitzicht resultaat van 1993 toen de stallingen werden heropgebouwd.

Deels vrijstaand bakhuis van verankerde gele baksteen. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerkzaamheden in 1993.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer 233.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2006

Aanvullende informatie

Een omhaagde tuin en achterliggende akkers omgeven de hoeve.

Daemen, Caroline (25-02-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stationsweg

Stationsweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.