erfgoedobject

Savioschool

bouwkundig element
ID
80584
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80584

Juridische gevolgen

Beschrijving

Complex van 1948 volgens S. Driessen, van 1951 volgens het boekje over de parochie Sint-Lambertus, van 1952 volgens Bert Van Doorslaer, naar ontwerp van architect I. Isgour (Brussel). Waarschijnlijk strekten de planningsfase en de bouwactiviteit zich uit over een lange periode, van 1948 tot 1953, daar de lokalen in 1953 in gebruik werden genomen.

Nieuw voor die tijd was de koppeling van jongens- en meisjesschool, eerst genoemde ten noorden, laatst genoemde ten zuiden en eertijds Maria-school genoemd. Qua inplanting symmetrisch ten opzichte van elkaar opgesteld, zijn beide scholen toch geen volledige weerspiegeling van elkaar. De architect oriënteerde alle klaslokalen naar het zuiden. Aan de grote turnzaal, die haaks bij de jongensschool aansluit, werd reeds enkele jaren later een uitbreiding ten oosten aangebouwd. Zoals Sus Driessen in 1999 terecht opmerkte: “De maatvoering van de inkompartijen is volledig afgestemd op de kinderen, horizontaal en laag, zeker niet monumentaal”. Het geheel bestaat uit twee inkompartijen ten westen, bestaande uit rechthoekige volumes met van stuttende pijlers voorziene, open doorgang tussenin, waarop haaks beide scholen zijn aangehecht, met in het midden de grotendeels geasfalteerde speelplaats met eiken, esdoorns en andere bomen.

Baksteenbouw van één bouwlaag, de turnzaal van twee bouwlagen, op een door middel van uitstekende kopse bakstenen versierde sokkel, grotendeels onder gecombineerde schilddaken (mechanische pannen), deels onder platte en zadeldaken, de turnzaal tevens met markante schouw. Gebruik van het modernere beton voor doorlopende lekdrempels, lateien, tussendorpels, stijlen, deklijsten, omlijstingen en geprofileerde kroonlijst. Fries deels in alternerend metselverband, bij de inkompartijen met versiering door middel van analoge kopse baksteen. Hoek- en middenrisalieten. Deels later gedichte, deels in horizontaliserende vensterregisters opgenomen, rechthoekige muuropeningen met vernieuwde ramen en deuren. Westelijke doorgang met metalen hekken en aan weerszij, ten noorden en ten zuiden, twee getoogde deuren in geprofileerde bakstenen omlijstingen; bewaard houtwerk en ronde metalen deurknop. Straatzijde van jongensschool met puntgevel met ingeschreven rondboogportaal in een geprofileerde zandstenen omlijsting; bewaard houtwerk van vleugeldeur. Zowel de jongens- als de meisjesschool vertonen aan erfzijde een portiek met ronde, in het midden twee aan twee gekoppelde, betonnen zuilen. Turnzaal met van afgeschuinde lekdrempels, dito dagkanten en originele metalen ramen met roedeverdeling voorziene bovenvensters.

 • DRIESSEN S. 1999: Isia Isgour, architectuur (tent.cat.), Houthalen-Helchteren, 6.
 • S.N., s.d.: Parochie Sint-Lambertus. Meulenberg 1948-1988, s.l., zonder paginanummering.
 • VAN DOORSLAER B. 2002: Koolputterserfgoed. Een bovengrondse toekomst voor een ondergronds verleden, Hasselt, 126.
 • VAN SYNGHEL K. 1999: Isa Isgour treedt uit schaduw van geschiedenis, De Standaard 26-27 juni, 12.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Steenkoolmijn van Houthalen: Cité Meulenberg

 • Is gerelateerd aan
  Broederklooster ontworpen door I. Isgour

 • Is gerelateerd aan
  Kleuterschool van de mijncité Meulenberg

 • Is gerelateerd aan
  Zusterklooster ontworpen door I. Isgour


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Savioschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80584 (Geraadpleegd op 15-04-2021)