Godshuis Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Nieuwe Gentweg
Locatie Nieuwe Gentweg 24-32, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Godshuizen De Meulenaere en Sint-Jozef: gevels en bedaking

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beschrijving

Voormalig "GODSHUIS ST.-JOZEF / 17E EEUW", zie recent opschrift. Oorspronkelijk gesticht in 1699 door M. Wouters in de Oostmeers doch in 1905 overgebracht naar hier, waar tot dan godshuis "Reyphins" is gevestigd, zie plan van Popp (1865). In 1874, afbraak en heropbouw van nrs. 24, 26 en 28 onder meer met toevoegen van zadeldak en twee vensters kant Drie Kroezenstraat. In 1876, verkleinen van de kapel in functie van uitbreiden van het complex met één woning. 1951-1952: aanbrengen van vensters kant Drie Kroezenstraat naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge). Vier huisjes van samen veertien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, een huisje en kapel onder hoger zadeldak en een huisje van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), alle parallel met Drie Kroezenstraat en binnentuin. Oorspronkelijk door muur gescheiden van aanpalend godshuis "De Meulenaere". Blinde, verankerde en witbeschilderde, gekanteelde straatgevel (6 treden); geprofileerde laatgotische korfboogdeur onder een jongere, hogerop aangebrachte nis met Sint-Jozefsbeeld. Aan binnenhofzijde, soort rondboogportiek op twee natuurstenen zuilen. Huisjes met verankerde bakstenen lijstgevels met rondboogdeur en rechthoekige vensters.

Kapel, toegankelijk via tudorboogdeur met afgeschuinde dagkanten en hogerop spitsboogvenster met dito afwerking op de bovenverdieping.

Interieur. Rechthoekige ruimte afgzet door bepleisterde balken en met vloer van Boomse tegels.

De nu gemeenschappelijke tuin van nummer 8-22 en nummer 24-32 is in 2001 aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect K. De Smet met respect voor bestaande tuinstructuren.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, dossier 202/5559.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 81/1874.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 17de-eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1993, nr. 11.
  • BEERNAERT B., CARDINAEL P., Open Monumentendagen. Een tuin is meer dan er staat, Brugge, 2002, p. 18.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 56-59.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 245 (onder nrs. 56-70).
  • PENNINCK J., Het godshuis Sint-Jozef te Brugge, in Brugs Ommeland, XIII, 1982, nr. 1, p. 45-58.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwe Gentweg

Nieuwe Gentweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.