erfgoedobject

Kunstenaarswoning Jules Dobbelaere

bouwkundig element
ID
82232
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82232

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk één en drie traveeën en beide twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Opgetrokken in 1905 naar ontwerp van architect Louis Ernest Charels (Brugge) als woonhuis van glazenier Jules Dobbelaere ter vervanging van ouder breedhuis, zie anoniem schilderij van vóór 1871 uit Groeningemuseum. Verankerde bakstenen trapgevels (5 en 7 treden + topstuk) met uitgesproken neobarok karakter getypeerd door het gebruik van euvillesteen voor de sierelementen zoals de geblokte boogfries op consoles, negblokken, kruisvensters, deuromlijsting enzovoort. In centraal boogveld, bas-reliëf met voorstelling van wijnlosser volgens Ballegeer verwijzend naar de mogelijke locatie van een tolhuis hier.

Interieur. Enkelhuisindeling met enfilade van salons met eenvoudige marmeren schouw en bewaard parket.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 237/1905.
  • Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Archief Architectenbureau Charels, Charels en Hamel, BE PAWV A/K./1141.
  • GEVAERT, E. 1910: Conversation, Bulletin des Métiers d'Art, 9.15, 457.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, onuitgegeven nota.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kunstenaarswoning De Drie Leeuwen

  • Is deel van
    Walplein


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kunstenaarswoning Jules Dobbelaere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82232 (Geraadpleegd op 12-04-2021)