erfgoedobject

Godshuis Van Campen

bouwkundig element
ID
82419
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82419

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Godshuis Van Campen
    Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Godshuis Van Campen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalig godshuis zogenaamd "VAN CAMPEN 1436", zie recent opschrift. Gesticht in 1436 door Pieter van Campen, die de tien "kameren" had laten bouwen en aan de Dis van Sint-Walburgakerk had geschonken. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1989 naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge): volledige reconstructie van de huizen waarbij de balklagen en het dakgebinte verdwenen. In 1995 onderhoudswerken naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge). Oorspronkelijk drie huizen aan de Boeveriestraat en zeven huisjes aan de Gloribusstraat nummers 1-5. Verbouwd tot één huis aan de Boeveriestraat en twee in de Gloribusstraat. Woningen van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (leipannen) gemarkeerd door hoge schoorsteenpijpen. Verankerde baksteenbouw, witgeschilderd boven een gepikte plint. Aaneenschakeling van Vlaamse gevels met korfboognis tussen afgeschuinde dagkanten in de dakvensters. Rechthoekige vensters en onder meer blinde korfboogdeuren, laatst genoemde met afgeschuinde dagkanten. Segmentboogvensters met afgeschuinde dagkanten in de zijgevel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000290.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 29-30.
  • PENNINCK J., De godshuizen Sucx en Van Campen te Brugge, in Brugs Ommeland, XXII, 1995, nr. 4, p. 324-330.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis Van Campen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82419 (Geraadpleegd op 09-03-2021)