Godshuis Van Campen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Boeveriestraat, Gloribusstraat
Locatie Boeveriestraat 5, Gloribusstraat 1-5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Godshuis Van Campen

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Van Campen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig godshuis zogenaamd "VAN CAMPEN 1436", zie recent opschrift. Gesticht in 1436 door Pieter van Campen, die de tien "kameren" had laten bouwen en aan de Dis van Sint-Walburgakerk had geschonken. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1989 naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge): volledige reconstructie van de huizen waarbij de balklagen en het dakgebinte verdwenen. In 1995 onderhoudswerken naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge). Oorspronkelijk drie huizen aan de Boeveriestraat en zeven huisjes aan de Gloribusstraat nummers 1-5. Verbouwd tot één huis aan de Boeveriestraat en twee in de Gloribusstraat. Woningen van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (leipannen) gemarkeerd door hoge schoorsteenpijpen. Verankerde baksteenbouw, witgeschilderd boven een gepikte plint. Aaneenschakeling van Vlaamse gevels met korfboognis tussen afgeschuinde dagkanten in de dakvensters. Rechthoekige vensters en onder meer blinde korfboogdeuren, laatst genoemde met afgeschuinde dagkanten. Segmentboogvensters met afgeschuinde dagkanten in de zijgevel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000290.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 29-30.
  • PENNINCK J., De godshuizen Sucx en Van Campen te Brugge, in Brugs Ommeland, XXII, 1995, nr. 4, p. 324-330.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boeveriestraat

Boeveriestraat (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gloribusstraat

Gloribusstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.