erfgoedobject

Godshuis Van Peenen

bouwkundig element
ID: 82422   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82422

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Godshuis Van Peenen
    Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Godshuis Van Peenen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalig godshuis zogenaamd "VAN PEENEN 1621", zie recent opschrift. Gesticht in 1621 door Pieter Van Peenen die toelating kreeg om het huis "Den Zelveren Harynck" te slopen en zes "nieuwe stenen camers" te bouwen. Vormt één geheel met de stichting van zijn echtgenote Isabella Gloribus (zie Gloribusstraat nummers 2-12). In 1967 verbouwen van de achtergevels door het uitbreiden van de huisjes aan de tuinzijde waarbij de kleine vensters en de segmentboogdeuren met afgeschuinde dagkanten verdwenen. In 1988-1989 restauratiewerken naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge): volledige reconstructie van de huizen waarbij de balklagen en het dakgebinte verdwenen.
Voormalig godshuizencomplex bestaande uit zes lage huizen volgens spiegelbeeldschema. Verankerde bakstenen lijstgevels, witgeschilderd boven een gepikte plint, twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) doorbroken door een licht uitkragende dakkapel met vlechtingen. Laatst genoemde niet bij nummer 9. Rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Tot 1967 eenvoudig enkelhuisje van één kamer diep met schouw en gang eindigend op een spiltrap.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, november 1975.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 440/1965.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 30.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis Van Peenen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82422 (Geraadpleegd op 19-01-2021)