Godshuis Van Peenen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Boeveriestraat, Gloribusstraat
Locatie Boeveriestraat 9-19, Gloribusstraat 2-6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Godshuis Van Peenen

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Van Peenen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig godshuis zogenaamd "VAN PEENEN 1621", zie recent opschrift. Gesticht in 1621 door Pieter Van Peenen die toelating kreeg om het huis "Den Zelveren Harynck" te slopen en zes "nieuwe stenen camers" te bouwen. Vormt één geheel met de stichting van zijn echtgenote Isabella Gloribus (zie Gloribusstraat nummers 2-12). In 1967 verbouwen van de achtergevels door het uitbreiden van de huisjes aan de tuinzijde waarbij de kleine vensters en de segmentboogdeuren met afgeschuinde dagkanten verdwenen. In 1988-1989 restauratiewerken naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge): volledige reconstructie van de huizen waarbij de balklagen en het dakgebinte verdwenen.
Voormalig godshuizencomplex bestaande uit zes lage huizen volgens spiegelbeeldschema. Verankerde bakstenen lijstgevels, witgeschilderd boven een gepikte plint, twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) doorbroken door een licht uitkragende dakkapel met vlechtingen. Laatst genoemde niet bij nummer 9. Rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Tot 1967 eenvoudig enkelhuisje van één kamer diep met schouw en gang eindigend op een spiltrap.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, november 1975.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 440/1965.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 30.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boeveriestraat

Boeveriestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.