erfgoedobject

Klooster van de grauwzusters van Sint-Elisabeth

bouwkundig element
ID: 82722   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82722

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gebouwd in de loop van de 14de eeuw als onderdeel van het klooster van de grauwzusters van Sint-Elisabeth, opgeheven met de Franse Revolutie. Zoals afgebeeld op de Marcus Gerardskaart (1562) groepeert het klooster een gotische kruiskerk met kruisingstoren, rechts geflankeerd door een poort naar een binnenplaats; rechts van het klooster loopt een straatje met hoekig tracé naar de Beenhouwersstraat. Op een tekening van Beerblock (circa 1796) is een barokkerk weergegeven en links twee afzonderlijke diephuizen met trapgevels. in het verlengde van de rechter ligt een grote kloostervleugel. Op de plaats van de barokkerk staat nu de poort van het Professor Dr. Sebrechtspark.

Verankerde en beschilderde, bakstenen trapgevel van drie + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met kern uit de 15de eeuw. Vermoedelijk circa het eerste kwart van de 19de eeuw is de oorspronkelijke geveltop gesloopt en is de gevel boven de tweede bouwlaag afgewerkt met een horizontale kroonlijst; het zadeldak met steile helling is aan straatzijde afgewolfd en de vensteropeningen zijn van 19de-eeuwse schuiframen. Tijdens een "Kunstige Herstelling" van 1985-1987 naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge) is de voorgevel hypothetisch gereconstrueerd, de zij- en achtergevels grondig aangepakt en het binnenhuis verbouwd tot appartementen.

De huidige trapgevel is gemarkeerd door Brugse travee, type I, eindigend op rondbogen. Rechthoekige vensters - verlaagd op begane grond - met natuurstenen onderdorpels. Inkom via de linker deur in de zijmuur van de imposante toegang tot het Professor Sebrechtspark. Vandaar loopt, parallel met huis, een lange, deels beglaasde gang naar woonhuis. Zijgevel voorts voorzien van moderne dakvensters. Achteraan, verankerde en beschilderde bakstenen tuitgevel met rechthoekige vensters onder strek en lichtspleet in de top.

  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 158-160.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 277.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klooster van de grauwzusters van Sint-Elisabeth [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82722 (Geraadpleegd op 22-02-2020)