Neogotisch godshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Godshuizen De Croeser-De Ruysscher
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Raamstraat
Locatie Raamstraat 29-57, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neogotisch godshuis

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotisch godshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig neogotisch godshuis "STICHTING / ALEXANDER DE CROESER-DE RUYSSCHER / 1919", zie cartouche boven de poort, opgericht op een deel van de grond van de voormalige gieterij "De Jaegher". "STICHTING / ALEXANDER DE CROESER / DE RUYSSCHER / GODSHUIZEN OPGERICHT / IN MAART 1913 / IN UITVOERING VAN DEN / UITERSTEN WIL VAN MEVRAUW / EMILIE DE RUYSSHER / DOUARIEÈRE VAN JONCKER / ALEXANDER DE CROESER / OVERLEDEN DEN 18 JULI 1911 / BOUWMEESTER RENE CAUWE", zie geschilderde fundatietekst in kapel. Gerestaureerd in 1999-2000 naar ontwerp van architect M. Hanssens (Brugge) en "INGEWIJD DOOR / FRANK VANDEVOORDE / VOORZITTER OCMW / OP 23 MEI 2000", zie neorenaissance gevelsteen aan de binnenkant van de poort.

Aan straatzijde, voormalige portierswoning, links geflankeerd door segmentboogpoort onder vermelde cartouche. Via de poort leidt een steegje naar een binnenplein waarrond vijftien huisjes en een kapel staan. Begraasde binnentuin opgesmukt met bloemperken en struiken; middenin enkele banken en bakstenen waterput met smeedijzeren bekroning. Enkelhuizen opgetrokken uit verankerde baksteen onder leien zadeldaken en getypeerd door gewild pittoreske afwisseling van tuit- en trapgevels (5 treden + topstuk); vormgeving van bouwonderdelen teruggaand op historische, streekeigen patronen als Brugse traveeën, boognissen, natuurstenen drielichten, bol- of kruiskozijnen, segmentboogdeuren, getrapte dakvensters, zijtuitgevels, uitgewerkte schoorsteenschachten. Elk huisje beschikt over een ommuurd binnenkoertje. Eenvoudige, georiënteerde kapel met neogotische inslag. Eénbeukige ruimte van twee traveeën met driezijdige sluiting. Baksteenbouw geritmeerd door steunberen onder een leien bedaking. Tudorboogdeur onder een klein roosvenster opgenomen in de tuitgevel met bekronend kruis.

Interieur. Geprofileerde spitsboogvensters, ter hoogte van het koor gescheiden door natuurstenen halfzuilen met uitgewerkte kapitelen. Gevelsteen met wapenschild en opschrift "MESURE DURE". Houten spitsbooggewelf met trekankers. Witstenen altaar.

  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monument en Tijd, Brugge, 2000, p. 117-120.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Raamstraat

Raamstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.