erfgoedobject

Neogotisch godshuis

bouwkundig element
ID: 82773   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82773

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Neogotisch godshuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd monument Neogotisch godshuis
    Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004

Beschrijving

Voormalig neogotisch godshuis "STICHTING / ALEXANDER DE CROESER-DE RUYSSCHER / 1919", zie cartouche boven de poort, opgericht op een deel van de grond van de voormalige gieterij "De Jaegher". "STICHTING / ALEXANDER DE CROESER / DE RUYSSCHER / GODSHUIZEN OPGERICHT / IN MAART 1913 / IN UITVOERING VAN DEN / UITERSTEN WIL VAN MEVRAUW / EMILIE DE RUYSSHER / DOUARIEÈRE VAN JONCKER / ALEXANDER DE CROESER / OVERLEDEN DEN 18 JULI 1911 / BOUWMEESTER RENE CAUWE", zie geschilderde fundatietekst in kapel. Gerestaureerd in 1999-2000 naar ontwerp van architect M. Hanssens (Brugge) en "INGEWIJD DOOR / FRANK VANDEVOORDE / VOORZITTER OCMW / OP 23 MEI 2000", zie neorenaissance gevelsteen aan de binnenkant van de poort.

Aan straatzijde, voormalige portierswoning, links geflankeerd door segmentboogpoort onder vermelde cartouche. Via de poort leidt een steegje naar een binnenplein waarrond vijftien huisjes en een kapel staan. Begraasde binnentuin opgesmukt met bloemperken en struiken; middenin enkele banken en bakstenen waterput met smeedijzeren bekroning. Enkelhuizen opgetrokken uit verankerde baksteen onder leien zadeldaken en getypeerd door gewild pittoreske afwisseling van tuit- en trapgevels (5 treden + topstuk); vormgeving van bouwonderdelen teruggaand op historische, streekeigen patronen als Brugse traveeën, boognissen, natuurstenen drielichten, bol- of kruiskozijnen, segmentboogdeuren, getrapte dakvensters, zijtuitgevels, uitgewerkte schoorsteenschachten. Elk huisje beschikt over een ommuurd binnenkoertje. Eenvoudige, georiënteerde kapel met neogotische inslag. Eénbeukige ruimte van twee traveeën met driezijdige sluiting. Baksteenbouw geritmeerd door steunberen onder een leien bedaking. Tudorboogdeur onder een klein roosvenster opgenomen in de tuitgevel met bekronend kruis.

Interieur. Geprofileerde spitsboogvensters, ter hoogte van het koor gescheiden door natuurstenen halfzuilen met uitgewerkte kapitelen. Gevelsteen met wapenschild en opschrift "MESURE DURE". Houten spitsbooggewelf met trekankers. Witstenen altaar.

  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monument en Tijd, Brugge, 2000, p. 117-120.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neogotisch godshuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82773 (Geraadpleegd op 19-01-2021)