Godshuizen Brooloos, Laris en Stockhove

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Baliestraat
Locatie Baliestraat 86-90, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuizen Brooloos, Laris en Stockhove

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Godshuizen zogenaamd "BROOLOOS / 1459 - LARIS / 1473 - STOCKHOVE / 1689", zie opschrift. Meerdere huisjes geschonken aan de parochiedis van Sint- Gillis respectievelijk in: 1459 door J. Brooloos, 1473 door M. Laris en 1689 door V. Stockhove. Vóór 1917 hebben de nog bestaande enkelhuisjes in spiegelbeeld enkel een korfboogdeur aan straatzijde en vensters aan de koerzijde. Na de gedeeltelijke vernieling door een bombardement in 1917 herbouwd in 1921 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge) met toevoegen van stenen bolkozijn, zie huidige toestand. De oorspronkelijk zeven huisjes zijn heden teruggebracht tot drie woningen van samen dertien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Tijdens de heropbouw teruggevonden gevelstenen met tekst "GHEFONDERT A° XIIIC LXXII" + huismerk en "DESE RENTEN BEHOEREN TOE DEN DISSCHE VAN SIINTe GILLIS TE BRUGGHE OVER DEN ARME".

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 17/1921.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 15.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Baliestraat

Baliestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.