Drie stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Jan Miraelstraat
Locatie Jan Miraelstraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Drie breedhuizen van één bouwlaag, één brede gevel vormend, rechter pand iets hoger, met uitstekende, per bouwlaag getrapte brandmuren. Oorspronkelijk wellicht 17de-eeuwse bedrijfsgebouwen deeluitmakend van het augustijnenklooster. 1989: consoliderende restauratie naar ontwerp van architecten J. Bogaert en E. Van Biervliet (Brugge). Verankerde, bakstenen en gedecapeerde lijstgevels op zwartbeschilderde plint. In het centrale deel hoge tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten. Rechts opkamer met rechthoekig venster met natuurstenen onder- en bovendorpel. Links rechthoekige deur.

Interieur. Kelder met tongewelf. Balken met sleutelstukken in de opkamer.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1938/1989.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, Fiche, april 1982.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jan Miraelstraat

Jan Miraelstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.