Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Clarastraat
Locatie Sint-Clarastraat 58, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 58. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), XVI-XVII-kern. Tot 1910 dubbelhuis, toen verbouwd tot enkelhuis naar ontwerp van architect H. Hoste (Brugge). Verankerde, bakstenen tuitgevel met vlechtingen, rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten en zandstenen lateien, gekoppelde ontlastingsboogjes. Rechthoekig zoldervenster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten.
Interieur. Bewaarde balklagen met sleutelstukken. Dakspant met schaargebinten en hanenbalkjes.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, oktober 1983.
  • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 395/1910.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, pagina 335.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Clarastraat

Sint-Clarastraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.