Kerk van de Heilige Jozef of de Heilige Familie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Bilkske
Locatie Bilkske zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerk van de Heilige Jozef of de Heilige Familie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kerk van de Heilige Jozef of de Heilige Familie, op de rooilijn gebouwd ter vervanging van vijf huisjes van het Godshuis Ondermarck of godshuis van de heilige Catharina van Siëna die hier sinds 1710 stonden. De erg bouwvallige huisjes werden gesloopt en overgebracht naar de Van Voldenstraat.
1903: eerste steenlegging van de hulpkerk voor Sint-Anna naar ontwerp van architect A. De Pauw (Oostende).
1904: plaatsen van vijf geschilderde vensters in het koor en de roosvensters en de elf andere ramen in gekleurd glas, geleverd door J. Dobbelaere (Brugge).
1990: vernieuwen van de dakruiter.

Eénbeukige georiënteerde neogotische kapel van zes traveeën en lager driezijdig koorgedeelte. Donkerrode baksteenbouw. Leien zadeldak gemarkeerd door een dakruiter met deels opengewerkte en ingesnoerde naaldspits; afgewolfde bedaking boven het koor. Lange gevel aan de straat, op lage sokkel; geritmeerd door lisenen en spitsboogvormige spaarvelden. Analoge, ingeschreven tweelichtvensters voorzien van glas in lood, van de hand van glasschilder J. Dobbelaere (Brugge). Korfboogdeur met afgeschuinde dagkanten. Koorgedeelte, met gelijkaardige, versmalde ordonnantie aanleunend tegen de verankerde puntgevel van het schip. Aanleunende aanbouw met sacristie voorzien van bekronende kantelen en twee korfboogvensters en -deur in geprofileerde omlijsting.
Interieur. Schip van zes traveeën en koor van één travee. Bepleisterd en beschilderd gewelf.

Mobilair. Twee biechtstoelen naar ontwerp van architect A. De Pauw, de predikstoel en de communiebank zijn uitgevoerd door houtsnijder Pieter De Wispelaere. Altaar van hout en marmer van de hand van laatst genoemde en Gentse beeldhouwer A. De Beule, laatst genoemde ook maker van kruisweg.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 410/1990.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 11 oktober 1989.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bilkske

Bilkske (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.