Scheepstimmerwerven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Hoboken
Straat Leo Bosschartlaan
Locatie Leo Bosschartlaan 1, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Scheepstimmerwerven

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Scheepstimmerwerven "Boelwerf N.V.", voormalige "Cockerill Yards N.V.", gelegen aan de Schelde.

Machinefabriek ten dienste van de textielnijverheid in 1799 door William Cockerill gesticht te Verviers, in 1807 overgebracht naar Luik. Door John Cockerill in 1817 gevestigd te Seraing met, naast de ijzergieterij, specialisatie in stoomketels en stoommachines voornamelijk voor de scheepsbouw. Dit leidde in 1821 tot de bouw van een eerste stoomboot. Wegens de onvoldoende diepgang van de Maas te Seraing, werd de vestiging voor assemblage in 1844-1846 overgeplaatst naar Antwerpen, eerst naar de terreinen van de vroegere Napoleontische scheepswerven aan het Staketsel op de Sint-Michielskaai, in 1869 naar het Kattendijkdok en in 1873 definitief gevestigd aan de Schelde te Hoboken.

De nieuwe werf (officieel ingehuldigd in 1874, droogdok in gebruik in 1883) vormde de aanzet van de industrialisering en de grote bevolkingstoename van Hoboken. Het bedrijf kende sindsdien diverse uitbreidingen door de aankoop van gronden en omliggende fabrieken, onder meer in 1941 ("Antwerp Engineering C" met onder meer droogdokken van 1928-1929 ter plaatse van de vroegere Kille), in 1957 ("de Kreek"), in 1962 (meer dan 14 hectare ten noorden) en in 1971 (deel van de vroegere Wolkammerij).

De uitrusting van de werf werd onophoudelijk aangepast aan de vooruitgang van de techniek (zie vergunningen). In 1964 werd de scheepswerf als "Cockerill Yards Hoboken N.V." onafhankelijk van de gieterijen te Seraing-Luik. Het groeiende succes culmineerde in 1974 in het bouwen van een nieuw scheepsdok (ter plaatse van vroegere "Zandplaat") met bijhorende installaties (onder meer portaalkraan). Sindsdien echter werd de crisis in de wereldscheepsbouw ook voelbaar te Hoboken, met na faillissement (1982) herstructureringsmaatregelen en fusie met N.V. Boelwerf te Temse als gevolg.

De werkplaatsen en installaties, met name de hoge kranen en de grote portaalkraan (1974) bepalen in sterke mate het straatbeeld van Hoboken, voornamelijk in de ten oosten aansluitende woonwijk Moretusburg.

  • Gemeente-archief Hoboken, Foto-archief.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, V.I., Hoboken, dossiers 8 (1874), 46 (1901); 1943/3, 1945/2.
  • CUYPERS M., De scheepswerf en Hoboken (Antwerpen, XXX, nummer 3, september 1984, 96-100).
  • DE BURBURE A., Le centenaire des chantiers navals Cockerill, (Lloyd Anversois, LXXXIX, 24 mei 1946, 1).
  • DE VOS A., Over het ontstaan van de Scheepswerf Cockerill te Antwerpen, (Toerisme provincie Antwerpen, nummer 6, 1966, 90-94).
  • S.N., Tien jaar na Cockerill Hoboken, (Gazet van Antwerpen, 7 februari 1992, pagina 27; 8 februari 1992, pagina 31).

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoboken

Hoboken (Antwerpen)

omvat Montageloods 300 ton Cockerill-Ougrée

Leo Bosschartlaan 1, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.