erfgoedobject

Weverij O.J. Van Maele n.v.

bouwkundig element
ID
86533
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86533
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Weverij "O.J. Van Maele n.v.", opgericht in 1906-1907 op de gronden van de vroegere stadsblekerij door Oscar J. Van Maele, als vijfde in rij van de eerste mechanische weverijen (met stoomketel) in Tielt, waarvan als enige nog in werking.

Bouw van het complex, met kantoorgebouw aan de noordzijde en vrijstaand woonhuis aan de zuidzijde (hoek Dertig Zilverlingenstraat), grotendeels gerealiseerd in de jaren 1907-1912 onder leiding van een Franse architect en uitgevoerd door aannemer Henri Lievens; de firma De Coster-Van de Velde levert de gietijzeren stutten en dwarsbalken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de weverij opgeëist door de bezetter als herstelplaats voor grof geschut, met aftakking van de nabijgelegen spoorweg voor makkelijke aan- en afvoer; tevens door het "Voedingscomité" benut als magazijn. Na de oorlog wordt de weverij omgedoopt tot "Etablissements Schaetsaert & Van Maele", nog later tot "Etablissements O.J. Van Maele et Fils". In de jaren 1920 volgen verdere uitbreidingswerken en worden alle weefgetouwen met een elektrische motor uitgerust; de stoomketel dient enkel nog voor de scheermolen, de mangel en enkele andere machines. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de fabriek uitgebreid met een verdelingsafdeling (1946) en een confectieatelier (1951) en wordt het machinepark nogmaals gemoderniseerd. Bij de uitbreidingen wordt de in 1944 opgerichte O.-L.-Vrouwekapel op de hoek met de Dertig Zilverlingenstraat verplaatst naar de huidige locatie (zie Dertig Zilverlingenstraat zonder nummer). De weverij krijgt in 1990 een nieuw kantoorgebouw met toonzaal na sloop van het oude, dat beschadigd raakt door een storm; tevens bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Huidige productie bestaat onder meer uit tafellinnen, behangweefsels en kledijconfectie; tevens eigen ververij.

Complex oorspronkelijk achterin gelegen en in 1912 uitgebreid tot aan de straat. Bakstenen eenlagige constructie onder gekoppelde, schilddaken (nok loodrecht op straat; mechanische pannen) met doorlopende daklichten; X-ankers in zijmuren. Grote blinde muurvakken aan de straatzijde, bovenaan voorzien van meerledige fries. Naar verluidt bestaat het huidig machinepark uit volautomatische weefmachines en scheerinstallatie.
Aan noordzijde nieuwe burelen en toonzaal.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Tielt (207), Afdeling III, 1907/29, 1911/31, 1912/67, 1923/69, 1929/46, 1948/62.
  • VERBRUGGE J. 1990: Tielt, textielstad (Deel 2: twintigste eeuw), De Roede van Tielt 21.2-3, 42, 45, 110-118.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weverij O.J. Van Maele n.v. [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86533 (Geraadpleegd op )