Handelspand met trapgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Majoor Woodstraat
Locatie Majoor Woodstraat 2, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Handelspand met trapgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Majoor Woodstraat nr. 2/ Gemeenteplein. Thans handelspand met imposante trapgevel, gericht naar het Gemeenteplein en gelegen naast het gemeentehuis (cf. Gemeenteplein nr. 1). De voormalige ingang is omgevormd tot etalage. Vermoedelijk begin 19de-eeuws volume cf. reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Op dat ogenblik paalt de woning quasi aan de kerkhofmuur. In 1880 komt er een akkoord tussen de gemeente en de bewoonster van de woning, weduwe Schaeverbeke, voor de verkoop en aankoop van de grond ten noorden van het huis. De gemeente plant namelijk daar een nieuw gemeentehuis op te richten. In 1881 wordt de eigenaar van het pand door het gemeentebestuur verplicht de voorgevel van zijn eigendom aan het toenmalige Dorpsplein te wijzigen in de trant en de stijl van het toekomstige gemeentehuis, met name een neo-renaissancestijl. Hij wordt daarbij ook verplicht René Buyck als architect te nemen. Hiervoor zal hij van het gemeentebestuur een toelage ontvangen van 1.000 frank. De overeenkomst met de gemeente houdt ook in dat gevelbreedte van 8 meter mag behouden worden.
Bakstenen trapgevel aan het Gemeenteplein verfraaid met sierankers en het gebruik van natuursteen voor de doorlopende onder- en bovendorpels, de speklagen en het bekronende bolornament. Eenvoudige rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk. Vernieuwde openingen op de begane grond. Thans kledijwinkel "Vomac" en samengevoegd met het achterliggende volume aan de Majoor Woodstraat.

CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 305, 308.
CLAEYS G., Oostkamp in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1982, nr. 3.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Majoor Woodstraat

Majoor Woodstraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.