Pastorie van de Sint-Jansparochie van Hertsberge

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Hertsberge
Straat Wingensestraat
Locatie Wingensestraat 2, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Jansparochie van Hertsberge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Wingensestraat nr. 2. Pastorie van de Sint-Jansparochie van Hertsberge. Neogotische pastorie gelegen ten zuiden van de Sint-Janskerk (cf. z.nr., links van nr. 2), volgens het kadaster in 1894 gebouwd naar de ontwerpplannen van de Brugse architect Charles De Wulf (1865-1904), samen met de kerk (cf. z.nr., links van nr. 2) en het kerkhof (cf. z.nr.). Op 17 november 1891 schenkt baron Alfred d'Huart de Broqueville, die woont in kasteel "Bulskampveld" (cf. Kasteelstraat), grond aan de kerkfabriek om er een kerk met pastorie te bouwen.
Pastorie met voortuintje, van de straat afgescheiden door een lage muur en haag. In de muur rondom de kerk zit een toegangsdeur naar de tuin achter de pastorie.
Neogotisch breedhuis van twee bouwlagen en drie traveeën. Verankerde baksteenbouw onder een zadeldak met leien. Lager aangebouwd volume tegen zijgevel onder schilddak met leien. Trapgevels als geveltop bij beide zijgevels en bij de linkertravee van de voorgevel. Deze laatste trapgevel is herbouwd. Rechthoekige vensters met boven- en onderdorpel in blauwe steen en bovenliggende gebogen rollaag met aanzetstenen in blauwe steen. Voordeur met bovenlicht voorzien van dievenstaven en links daarboven beeld van de Goede Herder. Deels vernieuwd houtwerk (behalve voordeur). De plattegrond ontvouwt een hoofdvolume met centrale gang waarop een spreekkamer en een bureau uitkomen; achteraan bevinden zich het salon en de eetkamer. In het lagere, licht inwaarts gelegen bijgebouw links zijn de dienstvertrekken zoals de keuken ondergebracht. Daarnaast is de pastorie onderkelderd en voorzien van verschillende kamers op de verdieping.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1895/4.
VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED, Documentatiecentrum, Kaarten en plattegronden K.C.M.L., nrs. 385 en 679.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 332.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wingensestraat

Wingensestraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.