Persoon

De Wulf, Charles

ID
1683
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1683

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

't Gheestelic Hof

Heilige-Geeststraat 2 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bewaarde kern onder meer sporen van benedenvenster gevat in nis met accoladeboogjes.


Bogardenschool

Katelijnestraat 86-88 (Brugge)
Gebouwencomplex met kern teruggaand tot de 16de eeuw, opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom een binnentuin, afgesloten door een poortgebouwtje en smeedijzeren hek gebouwd in 1895 naar ontwerp van stadsarchitect C. De Wulf (Brugge).


Brouwerswoning

Sint Maartensplein 19 (Koekelare)
Brouwerswoning van circa 1900, sinds 1974 in gebruik als gemeentehuis. Anno 2009 wordt links aansluitend een nieuwe vleugel van het gemeentehuis gebouwd. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht.


Burgerhuis

Vlamingstraat 82 (Brugge)
Burgerhuis met een verankerde bakstenen gevel in neo-Brugse stijl met bijna gevelbrede traptop, daterend van circa 1899 naar ontwerp van architect C. De Wulf. Maria met Kind onder baldakijn. De woning bewaart een 13de-eeuwse kern, zie sporen in het baksteenmetselwerk aan de achterzijde en sporen in de huidige 18de-eeuwse gordingenkap.


Dit Huys Den Grooten Hert Genaemt

Steenstraat 29 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en heden drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Ensemble met vier trapgevels

Wulfhagestraat 18 (Brugge)
Zogenaamd "Dit huys / Visitatie / ghenaemt", zie cartoucheopschrift en gevelsteen. Samenstel van één breed- en drie diephuizen van samen negen traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, deels met oudere kern, zie kelders.


Herenhuis

Sint-Jansplein 5-7 (Brugge)
Gebouwencomplex dat zich op L-vormige plattegrond, rond een binnenplaats uitstrekt tot aan het smalle Ieperstraatje. Hoofdvleugel: dubbelhuis van dertien + zes traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd schilddak (mechanische pannen) met gevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw doch oudere kern.


Herenhuis Dautricourt de Spot

Ezelstraat 25 (Brugge)
Samenstel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder leien schild- en zadeldaken, gebouwd als "Kunstige Herstelling" in 1903-1905 naar ontwerp van stadsarchitect C. De Wulf (Brugge). Neogotische, verankerde en gekanteelde gevel van baksteen op witstenen plint, geritmeerd door drie getrapte toppen.


Herenhuis met koetshuis

Kartuizerinnenstraat 6 (Brugge)
Complex naar ontwerp van architect C. Dewulf, van 1903. Volgens de jaarcartouche gebouwd in plaats van een 19de-eeuws herenhuis, waarvan elementen bewaard in het interieur en de planindeling. Het complex bestaat uit een koetshuis, een diephuis in neobarokke stijl met hierop aansluitende Reievleugel in neo-Brugse stijl, gegroepeerd rondom een binnenplaats. Het complex is toegankelijk via een steekboogpoort opgenomen in een gekanteelde muur doorlopend in een lagere afsluiting met houten balustrade. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen.


Hier In De Draecke

Eekhoutstraat 5 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 16de eeuw.


Huis Groeninghe

Eekhoutstraat 2 (Brugge)
Beeldbepalend, neobarok breedhuis van vier + drie traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak; deels aanpalend en vooruitspringend op de nieuwe rooilijn, hoekpand van drie + één travee waarvan de onderbouw echter opgevat is als open voetgangersgalerij en de bovenverdieping gemarkeerd wordt door een uitgewerkte erker.


Huizen In de Wolf, De swaen en St. Jacob

Sint-Jakobsstraat 50-56 (Brugge)
Drie gevels van drie, vier en drie, en twee + één traveeën en telkens twee bouwlagen behalve nummer 52 drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gebouwd op de nieuwe rooilijn. Bewaarde oude kernen.


Jonghof schuttersgilde Sint-Joris

Sint-Jorisstraat 33-35 (Brugge)
Aan de straat bestaat het complex heden van links naar rechts uit: een neoclassicistisch breedhuis, gebouwd in 1852, een diephuis, in cartouche gedateerd "1541", en een breedhuis met neorenaissancegevel van 1903 naar ontwerp van architect C. De Wulf


Kasteel de la Faille

Minnewater 4 (Brugge)
Het kasteel de la Faille is een landhuis in neogotische/ neo-Brugse stijl, naar ontwerp van architect Charles De Wulf (Brugge) gebouwd in 1893.


Kasteeldomein Bloemendale

Bloemendalestraat 6-8 (Brugge)
Kasteel met grosso modo L-vormige plattegrond gelegen ten oosten van de omwalling en achterliggend park, toegankelijk via een dreef bestaande uit een afwisseling van opgaande zomereiken en paardenkastanjes als knotboom. Bij het landhuis hoort een koesthuis van circa 1870 en een kasteelhoeve met 17de-eeuwse kern, aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw. Het landhuis wordt al weergegeven op de kaart van Pourbus (1561-1571); het huidig uitzicht van het landhuis is fasegewijs tot stand gekomen, onder meer met uitbreidingen in de 18de eeuw, derde kwart 19de eeuw en vroege 20ste eeuw met de bouw van een neogotische vleugel naar ontwerp van architect Charles Dewulf.


Kasteeldomein Koude Keuken

Zandstraat 268-272 (Brugge)
Kasteeldomein toegankelijk via een lange dubbele beukendreef en een onder- en randbeplanting. Dreef leidt naar toegang gevormd door een stenen poort geflankeerd door de vroegere conciërgewoning. Het kasteel is centraal gelegen in een park en omgeven door een omwalling. Het volume met L-vormige plattegrond kwam grotendeels tot stand circa 1900 naar ontwerp van architect Charles De Wulf, maar met behoud van het ingangsgebouw en het aanpalend oostelijk gedeelte van de hoofdvleugel, die beide al staan weergegeven bij Sanderus. In het park bevindt zich nog een voormalige hoeve met losse bestanddelen, waarvan het boerenhuis in vereenvoudigde historiserende stijl gebouwd circa 1900.


Neobarok herenhuis

Eekhoutstraat 4 (Brugge)
Neobarok breedhuis van drie ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), resultaat van een "Kunstige Herstelling" van 1905 - zie cartouches "ANNO / 1905" - naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge) en uitgevoerd onder leiding van architect J. Viérin (Brugge).


Neobarok hoekpand

Koningin Elisabethlaan 2 (Brugge)
Neobarok hoekpand van "ANNO / 1902" - zie gevelstenen - naar ontwerp van architect Charles De Wulf (Brugge).


Orgelzaal Stedelijk Conservatorium

Geerwijnstraat 6 (Brugge)
Orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium. Pand van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), met in 1887-1888 verfraaide oudere trapgevel in baksteenbouw. Restauratiewerken uitgevoerd in 1993 naar ontwerp van architect G. Debruyne (Brugge) onder meer herbouwen van de getrapte geveltop, reinigen van deuromlijsting, vernieuwen van dak; ook nieuwe aankleding van het interieur met kleurafwerking op basis van kleurenstudie van 1887.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat zonder nummer (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, waarvan het driebeukige schip in Scheldegotiek opklimt tot de eerste helft van de 13de eeuw. Het koor en de toren werden later in de 13de eeuw aangevat; in de 14de en 15de eeuw wordt de kerk verder vergroot. De huidige plattegrond ontvouwt: een vijfbeukig basilicaal schip van vijf traveeën, centraal westportaal geflankeerd door twee ronde traptorentjes, uitspringende noordelijke zijbeuk. Het pseudo-transept vormt een bredere, zesde travee met aan de noordkant de vierkante toren en het Paradijsportaal, ten oosten de Heilige Kruiskapel. Het vijf traveeën tellende driebeukige koor heeft vijf straalkapellen en een driezijdige apsis; ten noorden ingebouwde zijkapellen en bidtribune van Gruuthuse, ten zuiden sacristie, Lanchals- en Van Overtveltkapel.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met kerkhof

Kerkstraat zonder nummer (Damme)
Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde gotische kerk, uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de dertiende eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de oudste voorbeelden van dit type in Vlaanderen. Gelegen in grotendeels ommuurd terrein ten zuidwesten van het stadscentrum met aanpalend kerkhof ten zuiden en kerkplein ten noorden.


Parochiekerk Sint-Gillis

Baliestraat 2 (Brugge)
Een van de vier bewaarde middeleeuwse stadskerken van Brugge: in oorsprong een kruiskerk opklimmend tot de tweede helft van de 13de eeuw. Getuigen hiervan zijn het westelijke deel van het middenkoor met dakkap uit 1269-1270, de historiserend gerestaureerde langsmuren van het middenschip, de kruising, de kern van de herhaaldelijk verbouwde transeptarmen en de aanzet van de oostwand van de eerste torenverdieping. In de tweede helft van de 14de eeuw en 15de eeuw volgden bouwcampagnes en kreeg de kerk het uitzicht van een pseudo-hallenkerk. De kruisingstoren klimt ook minstens op tot de tweede helft van de 14de eeuw. Omstreeks 1873-1905 gerestaureerd in de vermeende oorspronkelijke middeleeuwse staat naar ontwerp van architect A. Van Assche.


Parochiekerk Sint-Jacob-de-Meerdere met kerkhof

St. Jacobsstraat zonder nummer (Damme)
Georiënteerde vroeg-gotische kerk, met koor, portaal en sacristie die in de 17de eeuw (her)opgebouwd zijn. Centraal in de dorpskern gelegen kerk, met omringend het goed bewaarde, omhaagde kerkhof met ruime grasperken en talrijke bomen. Het beeld van het kerkhof wordt bepaald door enkele uitzonderlijke graftekens, namelijk de monumentale neoclassicistische stèle van Petrus (Standaert) en een drietal zeer waardevolle smeedijzeren kruisen, waarvan één met koperplaat.


Parochiekerk Sint-Jakob

Moerstraat 1 (Brugge)
Georiënteerde, in kern vroeggotische bakstenen hallenkerk met 13de-eeuwse kern en met zware kruisingstoren uit de 14de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jan

Wingensestraat zonder nummer (Oostkamp)
Parochiekerk, gebouwd in 1892 en 1895 naar de ontwerpplannen van de Brugse architect Charles De Wulf en geïnspireerd op de neogotiek. Georiënteerde, basilicale kerk met voorgeplaatste toren.


Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden

Gemeenteplein zonder nummer (Oostkamp)
In oorsprong romaanse kerk, doch in de loop van de tijd grondig verbouwd en heden met hoofdzakelijk neogotisch uitzicht. Ten oosten en deels ten zuiden van de kerk is een neogotisch hekken bewaard tussen arduinen pijlers; aan zuidzijde een ingang tussen verjongende pijlers met bekronende smeedijzeren lantaarns.


Pastorie

Gentsestraat 20 (Harelbeke)
Pastorie van de Sint-Salvatorsparochie, gelegen rechtover de kerk en opgetrokken in 1888-1890 naar de ontwerpplannen van architect Antoine Verbeke.


Pastorie van de Sint-Jansparochie

Wingensestraat 2 (Oostkamp)
Neogotische pastorie gelegen ten zuiden van de Sint-Janskerk, volgens het kadaster in 1894 gebouwd naar de ontwerpplannen van de Brugse architect Charles De Wulf, samen met de kerk en het kerkhof. Neogotisch breedhuis van twee bouwlagen en drie traveeën. Verankerde baksteenbouw onder een zadeldak met leien. Lager aangebouwd volume tegen zijgevel onder schilddak met leien.


Postgebouw

Hendrik Serruyslaan 18A, Wittenonnenstraat 44 (Oostende)
Voormalig postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) uit 1953 naar ontwerp van architect Gaston Eysselinck (Gent, 1907-1953), het enige overheidsgebouw dat hij ontworpen heeft. Vrijstaand bouwblok gelegen tussen de Witte Nonnenstraat ten noorden, de Aartshertoginnestraat ten oosten en de Poststraat ten westen, waarvan oostelijk deel toegevoegd in de tweede helft van de 20ste eeuw na afbraak van aanpalende huizenblokken.


Psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albert I-laan 8 (Brugge)
In 1842 richt kanunnik Petrus Maes (1806-1877) in Brugge, Kortenberg, Kortrijk en Ieper de congregatie van de zusters van de Bermhertigheid Jesu op met als doel "zich te wijden aan de zorg van geesteszieken". In Brugge zijn deze zusters verbonden aan de krankzinnigeninrichting Sint-Juliaan in de Boeveriestraat.


Samengestelde panden

Oude Burg 17-19 (Brugge)
Samenstel van de panden "De Valcke", het ingangsgebouw van het voormalige kartuizerinnenklooster, "'t Wijngaerdken" en "St.-Niclaes" volgens opschriften in cartouches. Eind 19de eeuw "hier is 't in de Gilde der Ambachten/ eerlijk en werkzaam". Thans gebouwen van de Christelijke Mutualiteit. Gevelrij resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1894 naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge). Consoliderende "Kunstige herstelling" in 1980 naar ontwerp van Groep Planning (Brugge) tijdens dewelke de neogotische zaal verdween.


Samenstel van burgerhuizen

Katelijnestraat 66 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van samen vijf + zeven traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken (leien), met 18de-eeuwse kern, zie balklagen en dakconstructie bestaande uit schaargebinten en koningsstijl. Verankerde bakstenen trapgevels 7 treden + topstuk), resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1901 naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge).


Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed, en Criminele Griffie

Burg 13-14 (Brugge)
Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.


Stadswoning

Potterierei 74 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning

Sint-Jakobsstraat 58 (Brugge)
Diephuis van twee + drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (deels daktegels, deels Vlaamse pannen). In 1900 historiserende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge).


Stadswoning De Scheppersschaere

Sint-Jakobsstraat 61 (Brugge)
Zogenaamde "De Scheppersschaere" volgens naamcartouche. Soortgelijke gevel als de nummers 3-5.


Stadswoning van 1895

Academiestraat 15 (Brugge)
"Dit huys is de groote sint-jacob ghenaemt" zie opschrift. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); historiserende reconstructie van 1895 naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge) op basis van 17de-eeuwse sporen; inscriptie "Hersteld 1895", op tweede bouwlaag.


Stadswoningen

Mariastraat 1A-C, Simon Stevinplein 9-10, 11 (Brugge)
Hoekhuis met de Mariastraat, uitgewerkt als een diephuis van drie & vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met aan het plein een verankerde trapgevel van gele baksteen van 1707 in plaats van een houten gevel en met bewaarde oude kern zie 16de-eeuws dakgebinte, evenals oudere zijgevel. Nummer 9 en Mariastraat 1B en 1C: kleinere, maar gelijkaardige verankerde bakstenen trapgevels uit de 17de eeuw. Nummer 10 is een breedhuis van vier traveeën, dat in 1870 werd verbouwd tot een gekanteelde verankerde bakstenen gevel in plaats van de vroegere trapgevel.


Stadswoningen

Sint-Jakobsstraat 3-5 (Brugge)
Respectievelijk een breed- en een diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 17de eeuw. Consoliderende restauratie in 1927.


Vergaderzaal en archiefruimte van de kerkmeesters van Sint-Jakob en gedenkteken

Sint-Jakobsplein 1 (Brugge)
Het deels vrijstaande, neogotische pand is opgetrokken in 1893, wellicht naar een ontwerp onder leiding van architect L. Delacenserie of C. De Wulf. Het werd gebruikt als vergader- en archiefruimte van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. De ligging van dit pand aan de rand van het Sint-Jakobsplein verleent het huis een uitzonderlijk en beeldbepalend karakter. In 1904 is naast het huis een natuurstenen gedenkteken opgericht naar een ontwerp van architect A. De Pauw ter gelegenheid van de vijftigjarige verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis. Het neogotische gebouw, opgetrokken in 1892-1893, werd oorspronkelijk gebruikt voor de vergaderingen en de archieven van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. Het plan voor dit prestigieuze huis voor de armendis bleef bewaard maar werd niet ondertekend. "Kunstige Herstellling" van 1990-1992 naar een ontwerp van de Brugse ar


Vrouwengevangenis

Zandstraat 148 (Brugge)
Vroeger refuge of vrouwengevangenis, nu opvangcentrum voor illegalen. Groot complex bestaande uit verschillende vleugels, gelegen op het kruispunt van de expresweg en de Zanstraat. In de jaren 1902-1914 gebouwd op de Hospice-gronden. Gebouwd naar ontwerp van bouwmeester en stadsarchitect Charles De Wulf (Brugge).


Waterput

Sint-Jakobsstraat zonder nummer (Brugge)
Deze neogotische waterput werd in 1902 gebouwd naar een ontwerp van de Brugse stadsarchitect Charles De Wulf. Het is een natuurstenen put, bekroond met een sierlijk en fraai uitgewerkt smeedijzeren hoofdgestel.


Thema's

Ontwerper van

Collaert Mansionstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: De Wulf [online], https://id.erfgoed.net/personen/1683 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.