Kapel van het Heilige Hart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Ruddervoorde
Straat Munkenstraat
Locatie Munkenstraat 1, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van het Heilige Hart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Munkenstraat nr. 1. Kapel van het Heilige Hart. Kleine neogotische kapel, naar verluidt gedateerd "1879" en gebouwd door de bouwheer van het nabijgelegen kasteel "Lakenbossen" (cf. Lakenbossendreef nr. 4), ridder Eugène van Outryve d'Ydewalle (1830-1901) en zijn toenmalige echtgenote Laurence de Serret (1836-1910). Mogelijk is het ontwerp van het kapelletje van de hand van architect baron Jean Béthune (1821-1894), die in die periode de bouw van het kasteel "Lakenbossen" voor de familie van Outryve coördineerde (cf. Lakenbossendreef nr. 4). Voor het eerst aangeduid op de kaart van het Militair cartografisch Instituut van circa 1911.
Zwaar overgroeid, klein kapelletje van oranje bakteen, afgedekt door een zadeldak van zwarte leien. Vooraan is de kapel afgewerkt met een tuitgeveltje met arduinen rollaag, vlechtwerk en een spitsboogvormige ingang. Wit beschilderde, houten dubbele deur van briefpanelen.
Binnenin is het kapelletje voorzien van rustiek bepleistering en een houten spitsbooggewelf. Originele vloer met cementtegels met rood-gele decoratie. Spitsbogige beeldnis afgesloten door een smeedijzeren hekken.

DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Oostkamp, in Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Oostkamp-Outrijve, Assebroek, 2005.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Munkenstraat

Munkenstraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.