Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus en Paulusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Waasmunster
Deelgemeente Waasmunster
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 39, Waasmunster (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Waasmunster (adrescontroles: 25-04-2008 - 25-04-2008).
  • Inventarisatie Waasmunster (geografische inventarisatie: 01-09-2006 - 30-04-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus en Paulusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Waasmunster

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De in 1778 nieuw gebouwde pastorie ligt enigszins verwijderd van de kerk tussen rijhuizen, achteruit springend ten opzichte van de rooilijn. De voortuin was voorheen door een hoge bakstenen tuinmuur afgesloten (gesloopt). In gebruik genomen na het verlaten van het oude "pastoreel huys" dat vlakbij de kerk palend aan het omringende kerkhof was ingeplant. Verschillende bewaarde ontwerpplannen van 1778 voor de pastorie tonen varianten naar gevelopstand en plattegrond van een breed dubbelhuis met bovenverdieping. De huidige pastorie, een ruim opgevat bakstenen huis op rechthoekige plattegrond met vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, beantwoordt aan dit gangbare concept. In de 19de en 20ste eeuw herhaaldelijke inwendig aangepast. Tevens van een nieuw bakstenen voorgevelparement voorzien met toegevoegde hardstenen omlijsting aan de centrale deur (in de jaren 1950). Lijstgevel met behouden hoge rechthoekige vensters. Tegen de rechter zijgevel drie overblijvende cijferankers .778 verwijzend van het bouwjaar. Bewaarde tweedelige gewelfde huiskelder. Typische 18de-eeuwse houten trap met platte balusterleuning bewaard van de bovenverdieping tot de zolderverdieping; gedeelte tot de eerste bovenverdieping met trappaal, gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw. Slechts één oude schouw bewaard op een voorkamer van de bovenverdieping met sober stuclijstwerk op de boezem en houten tablet. Ruime achterliggende deels ommuurde pastorietuin.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans nummer 2390; Provinciaal archief 173/ 3.
  • SERGEANT N., De Parochie Waasmunster geschiedenis en patrimonium, Tielt, 1991, p. 41-43.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Waasmunster)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus en Paulusparochie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88493 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.