Herberg Sint-Hubert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Jabbeke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 13, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpsherberg Sint-Hubert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Herberg Sint-Hubert

Deze bescherming is geldig sinds 11-05-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

18de-eeuwse dorpsherberg "Sint-Hubert", beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 11 mei 1994.

Historiek.

Voormalige dorpsherberg, gelegen tegenover de ingang van de parochiekerk, in het centrum van de dorpskern van Jabbeke. Een eerste vermelding van het pand dateert volgens M. Desmedt van 1554 (Ommeloper Peper nummer 71). Het pand wordt in een ommeloper van 1692 als smidse beschreven (Mestdagh nummer 876). De voorgevel is met jaarankers "1776" gedateerd. Tijdens de 19de eeuw en de eerste decennia van de 20ste eeuw stond de herberg bekend onder de naam "Sint-Hubert" en vonden de vergaderingen van het gemeentebestuur er plaats. Sinds het begin van de kadasterregistratie in 1834 is de herberg eigendom van de brouwersfamilie Boutens. Aan het huidige volume blijkt volgens deze schetsen nauwelijks iets gewijzigd. De herberg en de waardin Zulma, die er tot 1990 café uitbaatte, werden door kunstenaar Constant Permeke vereeuwigd in zijn kunstwerken.

Beschrijving.

Laag bakstenen breedhuis onder pannen zadeldak (nieuwe mechanische pannen), vier traveeën + een lagere aanbouw ten westen zonder muuropeningen. Witgeschilderde gevels met gepekte plint. Voorgevel met rechthoekige muuropeningen, de detaillering van het schrijnwerk is typisch voor het derde kwart van de 19de eeuw: bewaarde luikduimen, hardstenen onderdorpels. Oostelijke zijpuntgevel met muurvlechtingen en drie vensteropeningen. De lage westelijke aanbouw is aan de blinde voorgevel door een kwartbolle lijst onder de dakgoot afgelijnd. Links van de voordeur, een laag vierkant hardstenen hectometerpaaltje met opschrift "HO7", dat op een foto van 1912 reeds te zien is.

  • Archiefgegeven M. Desmedt, februari 2008.
  • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen, Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen, Deel III: Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 109.
  • DESMEDT M., Herbergen onder Maria-Theresia en Jozef II, in Snellinghem, jaargang 12, 1999, p. 1218-1224.
  • PACKO L., Kerkgeschiedenis van Jabbeke, Sint-Andries, 1999, p. 9.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.