Sint-Petrus-kerk Oostveld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Tinhoutstraat
Locatie Tinhoutstraat zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beernem (adrescontroles: 22-04-2008 - 22-04-2008).
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Petrus-kerk Oostveld

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
DateringWO II
Betrokken personen

Beschrijving

Zogenaamde Sint-Petrus-kerk Oostveld.

Parochiekerk toegewijd aan Sint-Petrus. De Sint-Petrus-kerk is gelegen aan de Tinhoutstraat. Ervoor een heraangelegd plantsoen. Ten noord-oosten van de kerk bevindt zich de begraafplaats; omzoomd door haagbeuk, met graven vanaf circa 1930.

Historiek

De parochie werd gesticht op vraag van de bewoners van het Oostveld, wegens de grote afstand tot de Sint-Lambertuskerk te Oedelem en het verbod om in het dichter gelegen Maldegem of Knesselare de mis bij te wonen.

1911: Oprichting van de parochie en wijding aan Sint-Petrus. 1912-1913: Bouw van de neogotische Sint-Petruskerk naar ontwerp van architect J. Viérin uit Brugge. 1940: De kerk wordt getroffen door Duitse bommen en brandt volledig uit. 1942: Heropbouw kerk naar ontwerp van dezelfde J. Viérin. (Brugge).

Beschrijving

Plattegrond. Georiënteerde driebeukige hallenkerk.

Materialen. Verankerde rode baksteen in combinatie met Euville-steen en blauwe hardsteen voor de ornamentiek en de vensterdorpels. Zadeldaken bedekt met natuurleien.

Exterieur. Westtoren met vierkante torenromp voorzien van een achtzijdige torenspits. Opengewerkt door twee spitsboogvormige galmgaten en een spitsboogvenster met glas in lood boven een blinde spitsboognis met langwerpige rechthoekige lichtspleet. De bovenste geleding van de torenromp is afgewerkt met een bakstenen boogfries. Toegang via een houten poort onder bakstenen waterlijstje. De zijbeuken worden geritmeerd door verjongende steunberen en spitsboogvormige vensteropeningen met bakstenen maaswerk. Driezijdige apsis met spitsboogvormige drielichten voorzien van maaswerk. Langs weerszijden van het koor een vierkante uitbouw onder zadeldak (sacristie en bergruimte).

Interieur. Driebeukige hallenkerk met scheibogenarcade van witte natuursteen en rode baksteen. Pijlers op achtzijdig basement en tektonisch kapiteel. Gordelbogen in baksteen. Vensteropeningen ingevuld met wit glas in lood, en ter hoogte van apsis en oostwand zijbeuken gebrandschilderde figuren door C. Annys-D'hondt uit Brugge (1941). Interieur volledig bepleisterd en afgewerkt met een blauw-grijze betonverf. Vloer in cementtegels met grijs- en okertinten, vloer van het hoogkoor in gepolierde Petit Granit. Tussen de vensteropeningen van de zijbeuken telkens een polychroom heiligenbeeld op natuurstenen console. Orgel op het houten doksaal steunend op korbelen.

Meubilair. Sint-Pieter-altaar en Onze-Lieve-Vrouw-altaar met retabel in eik door beeldhouwer Jos. Lelan-Declerck (1942), zitbanken door Gebroeders Vandenabeele (1942), eenvoudige communiebank, preekstoel en twee biechtstoelen door Jos. Lelan-Declerck (1940), doopvont in blauwe hardsteen (Lanssens) en koperen deksel (M. Lenoir).

  • GOEGEBEUR L., De Parochiekroniek van Oostveld door Zuster Gerarda, in Bos en Beverveld, jaarboek 1997, p. 58-72.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tinhoutstraat

Tinhoutstraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.