7818 resultaten


ID: 33382 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Berkenstraat 3 (Aalter)
Gerenoveerde 19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen op met gras begroeid en omhaagd erf. Ten noorden, woonhuis van acht traveeën onder zadeldak; binnenin jaartal 1873 op balk.


ID: 34570 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Biesemgoedstraat 31 (Aalter)
Haaks op de straat ingeplante langgestrekte hoeve met brede oprit in boomgaard met hulsthaag en twee acacia's. Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak geflankeerd door stallen en schuurtje onder doorlopend zadeldak; opklimmend tot de 18de eeuw. IJzeren armpomp en bakhuis, gedateerd 1854.


ID: 34877 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bollestraat 4 (Aalter)
Hoeve op met gras begroeid erf met meidoornhaag. Dwarsschuur van acht traveeën met twee gekoppelde rondboogvormige doorritten van wagenhuis en een rechthoekige inrijpoort van schuur, afgedekt met zadeldak; cementtegel met jaartal 1874 in straatgeveltop. Ten westen, bakhuisje.


ID: 34889 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Breemeersen 34 (Aalter)
In veld gelegen hoeve met losse bestanddelen; voornamelijk uit de 19de eeuw, op plaats van een oudere hoeve.


ID: 34888 | Bouwkundig element

Hoeve De Pluimstede

Breestraat 7 (Aalter)
Hoeve toegankelijk via een grindpad en twee notelaars voor de boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend van circa midden 19de eeuw. Verbouwde dwarsschuur onder overkragend zadeldak, gedateerd 1858 en stal, op baksteentje gedateerd 1838.


ID: 34892 | Bouwkundig element

Boerenarbeiderswoning

Cijnsstraat 30 (Aalter)
Boerenarbeidershuisje van vier traveeën (?) en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) in omhaagd tuintje, jaarsteentje 1859 (?) in rechter zijpuntgevel aan straat.


ID: 33334 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Willibrordusparochie

Drieselken 1 (Aalter)
Voorheen omgracht terrein met rode beukendreef naar de Kloosterstraat. Heden nog achterin gelegen gebouw in ommuurde, aangelegde tuin, palend aan het kerkhof. Imposant ijzeren toegangshek ten oosten van de kerk.


ID: 33393 | Bouwkundig element

Hoeve

Driesstraat 55 (Aalter)
Ver achterin gelegen omhaagde hoeve met woonhuis ten noorden en grote schuur, heden stallen ten westen op begraasd erf en afgesloten voortuintje met voetgangershek voor het huis. Woonhuis van drie + twee traveeën onder verspringend zadeldak met 18de-eeuwse kern.


ID: 34607 | Bouwkundig element

Boerenarbeiderswoning

Egypteveldstraat 15 (Aalter)
Vrij goed bewaard boerenarbeidershuisje met ertegenover deels behouden schuurtje van één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat); vermoedelijk daterend uit midden 19de eeuw.


ID: 33349 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoekestraat 136 (Aalter)
Hoeve op omhaagd, begraasd erf met boomgaard en ijzeren toegangshek aan vierkante gewitte pijlers met dekplaat en rechts nis met heiligenbeeldje. Gerenoveerd boerenhuis van zes traveeën onder zadeldakmet oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw.