Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

519 resultaten


ID: 74846 | Bouwkundig element

Hoeve Ter Ronselaere

Ronselarestraat 71 (Brugge)
Deels vernieuwde hoeve bestaande uit losse witbeschilderde bestanddelen. Woonhuis met opkamertraveeën waarvan de zijgevel is voorzien van drie kleine steunberen. Gevels opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Bijhorende boomgaard met meidoornhaag.


ID: 29641 | Bouwkundig element

Laatgotisch burgerhuis

Sint-Amandsstraat 7 (Brugge)
Laatgotisch diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); dubbelhuis van 1573 met kern die opklimt tot de 13de eeuw. Historiserende en verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1881 naar ontwerp van architect O. de Breuck (Brugge).


ID: 29702 | Bouwkundig element

Herenhuis in laatclassicistische stijl

Sint-Jansstraat 13 (Brugge)
Monumentaal herenhuis gebouwd op een erf ontstaan als een afsplitsing circa 1300 van een groter erf dat minstens de huisnummers nummers 13 en 15 omvatte. In de loop van de 15de eeuw werd het oude huis uitgebreid met een nagenoeg even groot bouwvolume. Het huidig laatclassicistisch herenhuis is het resultaat van een verbouwing in 1840 van twee middeleeuwse diephuizen, in opdracht van de adellijke familie Jean-Baptist Coppieters.


ID: 29704 | Bouwkundig element

Herenhuis met koetshuis

Sint-Jansstraat 15 (Brugge)
Imposant herenhuis, fasegewijs tot stand gekomen vanaf het begin van de 13de eeuw. Huidig laatclassicistisch uitzicht van hoofdgevel en interieurs bepaald door invoeging van de poorttravee en verbouwing van vroegere gevels tot hoge doorlopende lijstgevel in vermoedelijk 1836. Enkelhuistype van zes & vijf/zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schild- en zadeldaken, met een bepleisterde en geschilderde lijstgevel met links poortrisaliet. Zijgevel: hoger 19de-eeuws deel en lager deel met oude kern aangegeven door schoorsteenschachten, achtergevel en aandak.


ID: 29716 | Bouwkundig element

Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, met voorheen ten noorden het voormalige kerkhof, afgeschaft in 1784 en als tuin aangelegd. De plattegrond van de kerk ontvouwt: een uitgebouwde rechthoekige westtoren met ronde traptoren in zuidoostelijke oksel uit tweede helft van de 14de eeuw, driebeukig, basilicaal schip van vier traveeën uit tweede helft van de 14de eeuw met zijkapel, transept van één travee, ruime koorpartij uit vierde kwart van de 13de eeuw – tweede helft van de 14de eeuw met hoofdkoor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting, kooromgang met vijf vijfzijdige kranskapellen uit tweede helft van de 15de eeuw – 16de eeuw en ten noorden en ten zuiden ingebouwde zijkapellen uit tweede helft van de 14de eeuw en ten zuiden sacristie uit tweede helft van de 15de eeuw-16de eeuw. Ten zuiden van de kerk kapittelgebouwen en museum, opgericht circa 1912-1914 naar ontwerp van A. Duclos in samenwerking met architecten J. Viérin en A. De Pauw.


ID: 29724 | Bouwkundig element

Refter Cantine van Sint-Salvator

Sint-Salvatorskerkhof 17 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), als resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1930 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge); huidige gevel in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel.


ID: 77185 | Bouwkundig element

Abdijsite Sint-Trudo

Sint-Trudostraat 62 (Brugge)
Heden vrij gaaf bewaarde, agrarische site met verdoken ligging achter een aan de straat gelegen, recent gebouwde huizenrij. De voormalige Sint-Trudohoeve is heden opgesplitst in twee landbouwuitbatingen, respectievelijk Sint-Trudostraat nummer 62 en 66.


ID: 29745 | Bouwkundig element

Huis de la Torre

Spaanse Loskaai 1, Spanjaardstraat 16 (Brugge)
Het Huis de la Torre, maakt deel uit van het voormalige natiehuis van Castilië en Leon. Diephuis met een 13de-eeuwse kern, zie dakspant, van vier traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak, achter een hoge gekanteelde schermgevel van circa 1500 met verankerd, zandstenen parement met Brugse travee van type I. Rechts, renaissancepoort in Euvillesteen uit midden 16de eeuw, die oorspronkelijk links van de natuurstenen schermgevel gebouwd was als hoofdinkom van het Huis de la Torre.


ID: 29767 | Bouwkundig element

Samenstel van stadswoningen

Spiegelrei 24 (Brugge)
Samenstel van de huizen zogenaamd links Het Zwarte Leeuwken en rechts Den Ancker. Huizen van respectievelijk twee/drie traveeën en drie traveeën en telkens twee bouwlagen onder zadeldak, met links een puntgevel en rechts een klokgevel van verankerde rode baksteen. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen vanaf de middeleeuwen.


ID: 29752 | Bouwkundig element

Stadswoning met woontoren

Spiegelrei 5 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, fasegewijs tot stand gekomen. De oudste kern met woontoren uit de eerste helft 13de eeuw werd opgericht als refugehuis van de abdij Ten Duinen in Koksijde. Huidig uitzicht resultaat van verbouwingen tussen 15de en 17de eeuw. In 1851 werd de trapgevel verbouwd tot de huidige bepleisterde schermgevel.